Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas, in verujemo vanjo. Bog je ljubezen, in tisti, ki ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem.
(I. Janez 4: 16)
     

 


Zgodovina Baptistov

Baptistična cerkev je reformirana krščanska cerkev, ki za svojo avtoriteto prizna le Sveto pismo. Zakaj je bila potrebna reformacija?

Skozi zgodovino je uradna krščanska cerkev odstopala od nauka Svetega pisma, zlasti ko je krščanstvo postalo uradna religija v Rimskem imperiju. Takrat je prišlo do združitve cerkve z državo. Nastala je cerkvena hierarhija, ki se je dvignila nad vernike in nad avtoriteto Svetega pisma. Sklepi te hierarhije so bili za to cerkev najvišja avtoriteta verovanja.
S papeštvom se je izpodrinila avtoriteta Jezusa Kristusa kot glave cerkve. Cerkvena hierarhija je uvedla kršenje otrok (novorojenčkov) kot način vstopanja v članstvo cerkve. Tako si je pridobila »naravni pritok članov« oziroma množičnost. S tem je onemogočila odločanje posameznika na podlagi osebne vere.
Cerkvena hierarhija je uvedla prakso izpovedi in odpuščanja grehov s strani duhovnikov, kar je izključna domena Jezusa Kristusa (in nikakor ni povezano z denarjem).
Uvedla je zakramente pred smrtjo ali celo po njej (zadnje maziljenje, maše za mrtve in za tiste v »vicah«), kar je izrecno v nasprotju z naukom Svetega pisma.
Cerkvena hierarhija je uvedla nauk o vicah (Sveto pismo tega ne uči).
Uvedli so Marijologijo in svetnike kot pomočnike in dodatne posrednike med Bogom in ljudmi (čeprav Sveto pismo temu izrecno nasprotuje).
Cerkvena hierarhija je uvedla cerkvene praznike (največkrat so nastali kot način izrivanja poganskih praznikov), ki so postali obveznost vernikov.

Cerkvena oblast je zahtevala poslušnost in je sankcionirala tiste, ki se ji niso podrejali. Vrhunec takšnega vedenja je bila inkvizicija, ko je »cilj opravičeval sredstvo«.

Reformirana cerkve je tista, ki priznava le izvorni Kristusov nauk in se drži le Svetega pisma.
V 16. stoletju so reformatorji, kot so Luther, Kalvin in Zwingli, oznanjevali:
- sola Scriptura (samo Sveto pismo)
- sola Gratio (samo milost)
- sola Fidea (samo vera)
Žal so reformacijo izpeljali le delno, saj so obdržali krščevanje otrok kot zanesljiv pritok članov cerkve, cerkveno hierarhijo, liturgijo in oltarje ter kasneje postali državna cerkev.

Prva Baptistična cerkev je bila ustanovljena v začetku 17. stoletja, torej stoletje po prvih reformatorjih, natančneje leta 1609 v Holandiji, v Amsterdamu, kamor so se zatekli preganjeni reformatorji pod imenom Puritanci (purus – čist) iz Anglije. Iz Holandije so se vračali v Anglijo, kjer so se v obdobju dveh stoletij ukoreninili. Mnogi Baptisti so se zaradi preganjanja preselili v Ameriko, kjer so bili sprva preganjani. A njihov razvoj je bil zelo hiter in postali so ena najbolj množičnih cerkva, ki je pomembno vplivala na razvoj ameriške demokratične družbe. Formirali so zunanjo misijo, ki je med drugim pomagala tudi evropskim Baptistom v njihovem razvoju.

Novi razvojni val evropskih Baptistov je v začetku 19. stoletja prišel iz Nemčije. Protagonist je bil Johan Gerhard Oncken, center gibanja pa je bil v Hamburgu, kjer je bila teološka šola. Z literaturo in misijonarji se je evangelijsko učenje Baptistov hitro širilo v druge države Evrope.

 

Spoznajte nas    Iz Božje besede    Odgovori na vprašanja    Dogodki    Multimedija    Delavnice in srečanja     Prva stran    replica watches    replica handbags


ljubezen prijateljstvo razumevanje čustvovanje svetovanje droge Jezus Bog