Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas, in verujemo vanjo. Bog je ljubezen, in tisti, ki ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem.
(I. Janez 4: 16)
     

 


Zakaj zahvala Bogu?

Mnogi kristjani vedo, da se je primerno zahvaliti Gospodu, ko se jim zgodijo prijetne, dobre stvari. Ne zavedajo pa se, da se je še pomembneje zahvaliti Gospodu po veri, preden vidijo želene rezultate.

Iskrena hvaležnost Gospodu je resnično dejanje ponižnosti in izkaz vere, ki nam omogoči prosto pot do Gospodove milosti. Z Božjo milostjo pa lahko dosežemo vse in postanemo vse, kar nam je obljubljeno v Božji besedi.

Naučili se bomo, kako pomembno je zavrniti samopomilovanje in potrte, depresivne misli. Spoznali bomo, kako prekipevati v hvaležnosti in zahvali našemu Gospodu. To je pot do milosti in zmage!!!

 
Korinčanom 15: 57

Hvala torej Bogu, ki nam daje zmago po našem Gospodu Jezusu Kristusu. (Pozor: nam daje -  sedanjost in prihodnost; zahvaljujemo se za zmago že sedaj).

 
Korinčanom 2: 14

Hvala Bógu, ki nas v Kristusu kar naprej venča z zmagoslavjem in ki po nas razširja po vseh krajih blag vonj njegovega spoznanja. (Ostanimo v veri in zahvaljevanju za to zmagoslavje!)

 

ALI BI ŽELELI POVEČATI SVOJE ZMOŽNOSTI SPREJEMANJA OD GOSPODA?

KULTIVIRAJMO ZAHVALJEVANJE KOT SVOJ ŽIVLJENJSKI STIL!

 Zahvaljujmo se Gospodu za vse, kar Ga prosimo. Hvala Ti Gospod za: _______________________

Ali ste opazili, da vsi ljudje ne sprejemajo enako?

Če ne sodelujemo z Bogom, Ga omejujemo.

 »Znova in znova so Boga preizkušali, izzivali (omejevali) Svetega Izraelovega.« Psalm 78:41

Tudi Božji Sin, Jezus, je potreboval sodelovanje ljudi, da bi lahko sprostil Svojo moč v njihova življenja.

»Šel je od tam in prišel v svoj domači kraj. Spremljali so ga njegovi učenci. Ko je prišla sobota, je začel učiti v shodnici. Mnogi, ki so ga poslušali, so začudeni govorili: »Od kod njemu to? Kakšna je ta modrost, ki mu je dana? In kakšna mogočna dela (kakšne moči, tj. čudeži) se godijo po njegovih rokah! Ali ni to tisti tesar, sin Marije (tisti sin tesarja in Marije) in brat Jakoba, Jozéja, Juda in Simona? Mar njegove sestre niso tu, pri nas?« In spotikali (pohujševali) so se nad njim. Jezus pa jim je govoril: »Prerok ni brez časti, razen v domačem kraju, pri svojih sorodnikih in v svoji hiši.« In ni mogel tam storiti nobenega mogočnega dela, samo na nekaj bolnikov je položil roke in jih ozdravil. In čudil se je njihovi neveri.« Marko 6:1-6

Farizeji in učitelji postave pa so se uprli namenu, ki ga je imel Bog z njimi, kajti niso se mu dali krstiti. Luka 7: 30

Naše pomanjkanje vere in vizije postavlja limite temu, koliko lahko sprejmemo od Gospoda!

Janez 5: 4 »In zmaga, ki premaga svet, je naša vera.«

Če se ne zahvaljujemo že v času, ko še ne vidimo izpolnitev obljube oziroma molitve, je to nevera.


Kaj je vera?

Hebrejcem 11: 1-3 Je pa vera obstoj (temelj ali gotovost glede) resničnosti, v katere upamo, zagotovilo (dokaz ali razvidnost) stvari, ki jih ne vidimo. Zaradi nje je bilo namreč pričano v korist starih. Po veri spoznavamo, da so bili svetovi (veki) urejeni z Božjo besedo, tako da je to, kar se vidi, nastalo iz tega, kar se ne kaže.

Gospod nam je že pripravil mizo, ki je polna blagoslovov vpričo naših sovražnikov. Potrebno se je zahvaliti vnaprej.
 
Psalm 23: 5 »Pred mano pogrinjaš mizo vpričo mojih nasprotnikov.«

Ne bodimo prestrašeni, ko vidimo sovražnike blizu mize. Recimo le: Hvala ti, Gospod, in posezimo po obilju, ki je na mizi.

 
OBSTAJATA LE DVE MOŽNOSTI:

1.       SMO HVALEŽNI

2.       SMO NEHVALEŽNI

 

KAJ POMENI, DA JE HVALE??NOST NAŠ ŽIVLJENJSKI STIL?

1.   priznavanje(spoznanje in hvaležnost)

2.   spominjanje (Psalm 103: »Slávi, moja duša, GOSPODA, vsa moja notranjost njegovo sveto ime. Slávi, moja duša, GOSPODA, ne pozabi nobenega dejanja njega, ki odpušča vso tvojo krivdo, ki ozdravlja vse tvoje bolezni, ki iz jame rešuje tvoje življenje, ki te krona z dobroto in usmiljenjem, ki tvoja leta (tvoje hrepenenje; tvoje telo) nasičuje z dobrinami; kakor orlu se obnavlja tvoja mladost.»)

3.   poročanje (govoriš o vsaki podrobnosti posebej in izražaš hvaležnost)Primeri:

PRIMER ANE

1. Samuel 1: »Bil je mož iz Ramatájim Cofíma, z Efrájimskega pogorja, ime mu je bilo Elkaná, sin Jeroháma, sinú Elihúja, sinú Tohuja, sinú Cufa, Efratejec. Imel je dve ženi; eni je bilo ime Ana, drugi je bilo ime Penína. Penína je imela otroke, Ana pa ni imela otrok. Mož je hodil leto za letom iz svojega mesta molit in darovat GOSPODU nad vojskami v Šilu. Tam sta bila GOSPODOVA duhovnika dva Élijeva sinova, Hofní in Pinhás. Bil je dan, ko je Elkaná daroval. In dal je deleže svoji ženi Peníni in vsem njenim sinovom in hčeram. Ani pa je žalosten dal le en delež, čeprav je Ano ljubil, a GOSPOD je zaprl njeno naročje. Njena tekmica pa jo je tudi nenehno žalila, da bi jo dražila, kajti GOSPOD je zaprl njeno naročje. Tako se je dogajalo leto za letom; kadar koli je prišla h GOSPODOVI hiši, jo je tako žalila, da je jokala in ni jedla. Njen mož Elkaná pa ji je govoril: »Ana, zakaj jokaš? Zakaj ne ješ? Zakaj je tvoje srce žalostno? Ali ti nisem jaz boljši kot deset sinov?« Ko so se v Šilu najedli in napili, se je Ana vzdignila; duhovnik Éli pa je sedèl na stolu pri podboju GOSPODOVEGA svetišča. 10 Z bridkostjo v duši je molila h GOSPODU in silno jokala. 11 Naredila je zaobljubo in rekla: »GOSPOD nad vojskami, če se boš hotel ozreti na stisko svoje dekle in se me boš spomnil in ne boš pozabil svoje dekle ter boš dal svoji dekli potomca, ga bom darovala GOSPODU za vse dni njegovega življenja in britev naj ne pride na njegovo glavo.« 12 In ko je dolgo molila pred GOSPODOM, je Éli pazil na njena usta. 13 Ana je govorila v svojem srcu, samo njene ustnice so se premikale, njenega glasu pa ni bilo slišati, zato jo je Éli imel za pijano. 14 Éli ji je torej rekel: »Doklej boš pijana? Strezni se od svojega vina!« 15 Ana je odgovorila: »Ne, moj gospod! ??ena potrtega duha sem. Vina in opojne pijače nisem pila, temveč sem izlila svojo dušo pred GOSPODOM. 16 Nikar ne imej svoje dekle za ničvrednico, kajti iz prevelike žalosti in bridkosti sem doslej govorila.« 17 Éli je odgovoril in rekel: »Pojdi v miru! Bog Izraelov naj ti izpolni željo, ki si jo od njega želela.« 18 Rekla je: »O da bi tvoja služabnica našla milost v tvojih očeh!« In žena je šla svojo pot, jedla je in njen obraz ni bil več potrt.«  

Ana je prenehala z jokom in potrtostjo. Svoje misli je preusmerila na to, kar ji je bilo rečeno.

KLJUČ: VERA SE NIKOLI NE SMILI SAMA SEBI! NIKOLI SE NE POMILUJE!


PRIMER GOSPODA JEZUSA

Matej 16: 21 Od takrat je Jezus začel svojim učencem kazati, da bo moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti od starešin, vélikih duhovnikov in pismoukov, da bo moral biti umorjen in biti tretji dan obujen. 22 Peter pa ga je vzel k sebi in ga začel grajati: »Bog ne daj, Gospod (bodi prijazen do sebe; bodi milosten do sebe; škoda te je, pomiluj sam sebe)! To se ti nikakor ne sme zgoditi! 23 On pa se je obrnil in rekel Petru: »Poberi se! Za menoj, satan! V spotiko si mi (v pohujšanje si mi, skušaš me h grehu; si mi v nevarnost; zame pomeniš škandal) ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak kar je človeško.«

Vemo, da kakor je Peter pred tem po Svetem Duhu povedal: (Simon Peter je odgovoril; rekel mu je: »Ti si Mesija (Kristus) Sin živega Boga. Jezus pa mu je dejal: »Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj Oče, ki je v nebesih.«), ga je sedaj sam Gospod Jezus ukoril z besedami: »Poberi se! Za menoj, satan!«

Celo sam Gospod Jezus si ni mogel privoščiti misli: »Pomiluj se! Ti si tega ne zaslužiš, saj si nedolžen! Tebi se to res ne sme zgoditi! Bodi vendar milosten do sebe! Škoda te je!«

Res je, Gospod Jezus si ni zaslužil te poti. Ni si zaslužil smrti na križu! Ni bilo pravično, da je moral trpeti in umreti! To je storil zame in zate prostovoljno! VENDAR!!! V času preizkušnje si NI SMEL dovoliti takšnih misli. Satan bi želel, da bi se Jezus smilil samemu sebi, da bi se hranil z mislimi in občutenji samopomilovanja in tako prekinil Božjo milost. Če je to predstavljalo potencialno past za Gospoda, kaj ne bi za nas??!! Kaj je prepeljalo Jezusa čez vse trpljenje? Božja milost! Božja milost je dar in si je ne moremo prislužiti. Bog pa svojo milost podari komu? Jakob 4:Toda on (Bog) daje večjo milost, zato Pismo pravi: Bog se prevzetnim upira, ponižnim pa daje milost.

Indikator za ponižne je: ZAHVALJEVANJE

KLJUČ: PRENEHAJMO RAZMIŠLJATI LE O SEBI! NE POMILUJMO SE IN SE NE SMILIMO SAMI SEBI! NE MOREMO BITI HKRATI HVALE??NI IN NEHVALE??NI. ALI JE ENO ALI DRUGO! ZBRIŠIMO IZ UPORABE NASLEDNJE BESEDE: " TEGA SI PA RES NE ZASLUŽIM!" ALI PA: "TO SI ZASLUŽIM!" SAMOPOMILOVANJE IZKAZUJE: PONOS, NEVERO, SEBIČNOST, NEHVALEŽNOST!

RESNICA: BOG nam ničesar ne daje, ker bi si to zaslužili! Vse, kar daje ljudem, je PO MILOSTI. Rimljanom 6: 23: »Plačilo za greh je namreč smrt; Božji milostni dar pa je večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu.«

Vse, kar smo in še bomo dosegli v življenju, je BOŽJI MILOSTNI DAR!

Efežanom 2: 4 »Toda Bog, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, čeprav smo bili zaradi prestopkov mrtvi, skupaj s Kristusom oživil – po milosti ste bili namreč odrešeni.«

BOG NAS NE MORE MILOSTNO OBDARITI, ČE PRI SEBI MISLIMO, DA SI TO ZASLUŽIMO!!! DVE BESEDI, KATERI NAS ODREŽETA OD BOŽJE MILOSTI, STA: "ZASLUŽIM SI!"

PRIMER KRALJA AHABA

1. Kraljev 21: 1 Po teh dogodkih se je zgodilo tole: Jezreélec Nabót je imel vinograd v Jezreélu poleg palače Ahába, kralja v Samariji. Aháb je govoril Nabótu in rekel: »Daj mi svoj vinograd, da mi bo za zelnik, ker je tik ob moji hiši! Dal ti bom zanj boljši vinograd; če pa ti je ljubše, ti dam v denarju za njegovo ceno.« Nabót pa je rekel Ahábu: »GOSPOD me varuj tega, da bi ti dal dediščino svojih očetov!« Aháb se je vrnil domov nevoljen in jezen zaradi odgovora, ki mu ga je dal Jezreélec Nabót, ko je dejal: »Ne dam ti dediščine svojih očetov!« Legel je na posteljo, obrnil obraz vstran in ni hotel jesti. Tedaj je prišla k njemu njegova žena Jezabela in mu govorila: »Zakaj si tako slabe volje in nočeš jesti?« Odgovoril ji je: »Govoril sem z Jezreélcem Nabótom in mu rekel: ›Daj mi svoj vinograd za denar, ali pa ti dam, če želiš, zanj drug vinograd.‹ A je rekel: ›Ne dam ti svojega vinograda!‹« ??ena Jezabela pa mu je rekla: »Zdaj ti izvršuješ kraljevsko oblast nad Izraelom! Vstani, jej in bodi dobre volje! Jaz ti bom dala vinograd Jezreélca Nabóta.« V Ahábovem imenu je napisala pisma, jih zapečatila z njegovim pečatom in pisma odposlala starešinam in veljakom, ki so prebivali z Nabótom v njegovem mestu. V pismih je zapisala: »Razglasite post in posadite Nabóta na čelo ljudstva! 10 Njemu nasproti pa posadite dva moža, ničvredneža, da bosta pričala proti njemu in rekla: ›Preklinjal si Boga in kralja.‹ Potem ga odpeljite ven in ga kamnajte, da bo umrl!« 11 Njegovi someščani, starešine in veljaki, ki so bivali v njegovem mestu, so storili, kakor je naročila Jezabela, kakor je bilo napisano v pismih, ki jim jih je poslala. 12 Razglasili so post in posadili Nabóta na čelo ljudstva. 13 Prišla sta tudi dva moža, ničvredneža, in sedla njemu nasproti; ničvredneža sta pred ljudstvom pričala proti Nabótu in rekla: »Nabót je preklinjal Boga in kralja.« In odpeljali so ga ven iz mesta in posuli s kamenjem, da je umrl. 14 Jezabeli pa so poslali sle in rekli: »Nabót je bil kamnan in je umrl.« 15 Ko je Jezabela slišala, da je bil Nabót kamnan in je umrl, je rekla Ahábu: »Vstani, vzemi v last vinograd Jezreélca Nabóta, ki ti ga za denar ni maral dati. Kajti Nabót ni več živ, temveč mrtev.« 16 Ko je Aháb slišal, da je Nabót mrtev, je vstal in šel v vinograd Jezreélca Nabóta, da ga vzame v last.

Vidimo, da je postal kralj Ahab, ki je imel vsega na pretek, depresiven in slabe volje, ker ni dobil tega, v kar se je zapičil – Nabotovega vinograda. Kralj Ahab se je pomiloval, pa čeprav je imel ogromno vinogradov po kraljestvu, NI pa imel Nabotovega! Ker se je osredotočil na to, česar ni imel, je spregledal vse, kar pa JE imel!

KLJUČ: VELIKA, DEBELA LAŽ SE GLASI: "ČE BI LAHKO IMEL SAMO TO STVAR ALI OSEBO, BOM ZA VSELEJ SREČEN IN ZADOVOLJEN!" Resnica pa je, da bo VEDNO nekaj, česar si boš želel! ČE NE MOREŠ BITI SREČEN ALI ZADOVOLJEN BREZ TE STVARI ALI OSEBE NE BOŠ SREČEN ALI ZADOVOLJEN NITI S TO STVARJO ALI OSEBO!!

NE POZABI!!! Trajna sreča in zadovoljstvo sta le v Gospodu!!

Pregovori 27: 20 »Podzemlje in kraj mrtvih nista nikdar sita, tudi človekove oči niso nikdar site.«

Pridigar 5: 9 »Kdor ljubi denar, se denarja ne nasiti, in kdor ljubi bogastvo, se dobička ne nasiti: tudi to je nečimrnost. 10 Kjer se množi imetje, se množijo tisti, ki ga uživajo: kakšen dobiček ima njegov lastnik, razen da ga je videl na svoje oči?«

Kako je lahko kralj Ahab prišel do tega stanja nezadovoljstva in potrtosti? 
Prišla mu je misel: »Res bi bilo dobro, če bi imel ta vinograd, da bi ga lahko spremenil v zelnik…. to bi res bilo dobro… res si zaslužim…«

KLJUČ: OBSTAJA MISEL SMRTI!!! GLASI SE: TO SI ZASLUŽIM!!! ZAMENJAVA MISLI: V odnosu do drugih ljudi je moje geslo: NIČESAR NE PRIČAKUJEM; ZA VSE SEM HVALEŽEN!

Rimljanom 8: 6 »Toda meseno mišljenje je smrt, mišljenje pa življenje in mir.«

Ko pridejo misli smrti, se jim uprem: »Poberi se od mene, Satan!«

Pomilovanje, ki ga je Jezabela izkazala Ahabu, je prineslo smrt. Opravičila je njegovo samopomilovanje in nahranila njegovo nehvaležnost. Zakaj je umrl Nabot? Zaradi Ahabovega samopomilovanja!!! Pomislite: Nabotova družina je žalovala za Nabotom, Ahab pa se je razgledoval po vinogradu in delal načrte, kako ga bo spremenil v zelnik!!!

DUHA JEZABELE PREPOZNAMO po besedah: Zaslužiš si boljše. Opravičuje ljudi v njihovem samopomilovanju.

Samopomilovanje nas poveže z demonskimi silami. Ne sprašujmo se: kako se počutiš? K temu navajata psihologija in psihiatrija. Narobe! Mi, Božji otroci, si narekujemo, kako se počutimo. Če čustva niso v skladu z Božjo besedo, JIH IGNORIRAMO in ZAMENJAMO MISLI! Uprimo se negativnim čustvom in ukažimo, kakor je ukazal naš Gospod Jezus: »Poberi se, Satan!«

Bodimo hvaležni, polni zahvaljevanja.

Kološanom 2: Kakor ste torej sprejeli Gospoda Kristusa Jezusa, v njem živite, ukoreninjeni in sezidani v njem ter utrjeni v veri, kakor ste bili v njej poučeni, polni zahvaljevanja.

Kološanom 4: Vztrajajte v molitvi, bedite v njej in se zahvaljujte. 

 

 

Spoznajte nas    Iz Božje besede    Odgovori na vprašanja    Dogodki    Multimedija    Delavnice in srečanja     Prva stran    replica watches    replica handbags


ljubezen prijateljstvo razumevanje čustvovanje svetovanje droge Jezus Bog