Ljubezen je v tem – ne v tem, da bi bili mi vzljubili Boga. On nas je vzljubil in poslal svojega Sina v spravno daritev za naše grehe.
(I. Janez 4: 10)
     

 


Kako zelo si želim zmago?

Pomisli.

Za zmago se je treba BORITI!

Če se ne odločim, da bom naredil-a VSE, kar je treba za zmago, je ne bom dosegel-a. Zmaga nikoli ne pride sama po sebi.

Ležeren način življenja lahko gre le navzdol, zagotovo pomeni »poraz«.

Za zmago so potrebne predispozicije (VSAKEMU BOŽJEMU OTROKU JIH ZAGOTAVLJA GOSPOD) in naslednje značilnosti, ki so odvisne od mene:

-          osredotočenost / moj pogled

-          pravi odnos

-          vztrajnost

 

Kakšen vpliv ima to, kar gledam?

Kaj gledam:

-          s fizičnimi očmi

-          z duhovnimi očmi

2 Kralji 6:Ko se je arámski kralj vojskoval z Izraelom, se je posvetoval s svojimi služabniki in rekel: »Na tem in tem mestu bom taboril.« Božji moč pa je Izraelovemu kralju poslal sporočilo in rekel: »Pazi, da ne boš hodil mimo tistega kraja, kajti tam taborijo Arámci!« 10 Izraelov kralj je torej poslal oglednike na kraj, o katerem mu je rekel Božji moč, in ga tako opozarjal; tako je bil tam na preži, ne le enkrat ali dvakrat. 11 Zaradi tega je srce arámskega kralja vzkipelo. Poklical je služabnike in jim rekel: »Kaj mi ne boste sporočili, kdo izmed naših drži z Izraelovim kraljem!« 12 Eden izmed služabnikov je rekel: »Nobeden, moj gospod kralj; ampak prerok Elizej, ki je v Izraelu, sporoča Izraelovemu kralju besede, ki jih govoriš v spalnici.« 13 Tedaj je rekel: »Pojdite in odkrijte, kje je, da ga dam prijeti!« Sporočili so mu: »V Dotánu je.« 14 In poslal je tja konje, bojne vozove in močno posadko. Prišli so ponoči in obkolili mesto. 15 Ko je sluga Božjega moža naslednje jutro zgodaj vstal in šel iz mesta, glej, je bila okrog mesta vojska s konji in z bojnimi vozovi. Njegov služabnik mu je rekel: »Joj, gospod, kaj naj storimo?« 16 Pa je rekel: »Ne boj se! Kajti teh, ki so z nami, je več kakor tistih, ki so z njimi.« 17 Nato je Elizej molil in rekel: »GOSPOD, odpri mu vendar oči, da bo videl!« In GOSPOD je odprl dečku oči in je videl; in glej: gora je bila polna konj in ognjenih voz okrog Elizeja.

Fizični pogled prinaša strah in negotovost.

Duhovni pogled razkrije pravo stanje ter prinaša gotovost in mir.

KLJUČ: DUHOVNI VID MORA PREVLADATI NAD FIZIČNIM.

Kakšen odnos imam v srcu?

Pomembne so naslednje relacije:

-          do Boga

-          do sebe

-          do drugih

1 Samuel 17: 20 David je zjutraj zgodaj vstal, izročil drobnico čuvaju, se oprtal in šel, kakor mu je ukazal Jese. Ko je prišel do ograde, je vojska ravno odhajala v bojno vrsto in zagnala bojni krik. 2Izrael in Filistejci so se razvrstili v boj, vrsta proti vrsti. 22 David je stvari predal v roko čuvaju, tekel v bojno vrsto, in ko je prišel tja, povprašal brate, kako se jim godi. 23 Ko je govoril z njimi, glej, se povzdigne iz bojnih vrst Filistejcev posredovalec, Filistejec, Goljat po imenu, iz Gata, in govori prav tiste besede, tako da je David slišal.

24 Ko so moža zagledali Izraelovi možje, so vsi zbežali pred njim in se silno bali.

26 David je rekel možem, ki so stali z njim: »Kaj bodo naredili možu, ki ubije tega Filistejca in Izraelu odvzame sramoto? Kdo je vendar ta neobrezani Filistejec, da si upa zasramovati bojne vrste živega Boga?!«

32 David je rekel Savlu: »Naj nikomur ne upade srce zaradi njega! Tvoj hlapec pojde in se bo bojeval s tem Filistejcem.« 33 Savel je rekel Davidu: »Ne moreš se iti bojevat proti temu Filistejcu, kajti ti si mladenič, on pa je bojevnik od svoje mladosti.« 34 David pa je rekel Savlu: »Tvoj hlapec je pasel drobnico svojega očeta. Če je prišel lev ali medved in odnesel jagnje iz črede, 35 sem tekel za njim, ga udaril in rešil jagnje iz njegovega žrela. Če pa se je vzdignil nadme, sem ga zgrabil za grivo, ga udaril in usmrtil. 36 Tvoj služabnik je pobil tako leva kot medveda in ta neobrezani Filistejec bo kakor eden izmed njiju, ker je zasmehoval bojne vrste živega Boga!« 37 Potem je David rekel: »GOSPOD, ki me je rešil iz levjih šap in iz medvedjih šap, on me bo rešil iz roke tega Filistejca.« Savel je rekel Davidu: »Pojdi in GOSPOD bodi s teboj!«

38 Savel je potem Davida oblekel v svojo bojno opravo, mu dal bronasto čelado na glavo in ga oblekel v oklep. 39 David si je čez njegovo bojno opravo opasal njegov meč in poskusil hoditi, ker ni bil vajen. David je rekel Savlu: »Ne morem hoditi v tem, ker nisem vajen.« In David je odložil to s sebe, 40 vzel v roko svojo palico, si izbral pet gladkih kamnov iz potoka, jih položil v svojo pastirsko torbo, ki jo je imel, v malho, v roko pa je vzel svojo fračo in šel proti Filistejcu.

41 Filistejec je prihajal vse bliže k Davidu, pred njim pa je hodil njegov ščitonoša. 42 Ko je Filistejec pogledal in videl Davida, je začutil do njega prezir, kajti bil je mladenič, rdečkast in lep na pogled. 43 Filistejec je rekel Davidu: »Sem mar pes, da prihajaš k meni s palicami?« In preklinjal je Davida pri svojih bogovih. 44 Potem je Filistejec rekel Davidu: »Pridi k meni, da dam tvoje meso pticam neba in živalim polja!« 45 David pa je rekel Filistejcu: »Ti prihajaš k meni z mečem, s sulico in s kopjem. Jaz pa prihajam k tebi v imenu GOSPODA nad vojskami, Boga Izraelovih bojnih vrst, ki si jih zasramoval. 46 Danes te bo GOSPOD izročil meni v roko; ubil te bom in ti odsekal glavo. Še danes bom dal trupla filistejske vojske pticam neba in zverem zemlje, in vsa zemlja naj spozna, da ima Izrael Boga. 47 In vsa ta množica bo spoznala, da GOSPOD ne rešuje z mečem in sulico, kajti boj je GOSPODOV, in dal vas bo nam v roke.«

48 Ko se je Filistejec vzdignil in prihajal bliže proti Davidu, je David hitro stekel k bojni vrsti proti Filistejcu. 49 Segel je s svojo roko v torbo, vzel iz nje kamen, ga zalučal ter zadel Filistejca v čelo. Kamen se mu je zaril v čelo in padel je z obrazom na zemljo. 50 Tako je David premagal Filistejca s fračo in kamnom. Udaril je Filistejca in ga usmrtil, ne da bi bil meč v Davidovi roki. 51 David je pritekel, stopil k Filistejcu, vzel njegov meč, ga potegnil iz nožnice in ga usmrtil, tako da mu je z njim odsekal glavo. Ko so Filistejci videli, da je njihov junak mrtev, so zbežali.

Odgovorimo na naslednja vprašanja:
  1. Kakšen je Bog v Davidovih očeh?
  2. Se je slika Boga pri Davidu kaj spremenila, ko je na sceno stopil Goljat? (Goljatov videz, njegove grožnje, reakcije drugih ljudi …)
  3. Je imel David z Bogom že kakšne izkušnje?
  4. Kakšen je bil David v svojih očeh?
  5. Se je njegova lastna slika kaj spremenila, ko so ga bratje zasmehovali?
  6. Se je njegova namera, da se bojuje z Goljatom, spremenila, ko je ugotovil, da se ne zna bojevati z »običajnim bojnim orožjem«?
  7. Kakšen odnos je imel David do drugih: do izraelskih vojnih vrst, do bratov …?
KLJUČ:

Formula zmage je torej:

 
_________________ do Boga + ____________________ do sovražnika + _____________________do sebe + _________________________ do drugih

Res želim zmago? Sem pripravljen-a spremeniti svoje ustaljene vzorce življenja?

Sprememba vzorcev:

-          gledanja

-          mišljenja – čustvovanja

-          delovanja (akcij, reakcij)

Kje tiči velika nevarnost, da ne sprejmem NAJBOLJŠE, KAR MI GOSPOD V SVOJI MILOSTI IN LJUBEZNI PODARJA?

MOJA LENOBA!! MOJA PASIVNOST

Ni dovolj vedeti! Potrebna je akcija!

Hebrejcem: 6

11 Želimo pa, da vsak izmed vas pokaže isto vnemo, tako da bo vaše upanje povsem gotovo prav do konca, 12 da ne postanete LENI, ampak posnemovalci tistih, ki so zaradi vere in potrpežljivosti postali DEDIČI OBLJUB.

Potrebni sta:

-   vera

-   potrpežljivost

KLJUČ: Koliko časa? ZMERAJ! DO KONCA!

Se splača!


Hebrejcem 6

13 Ko je namreč Bog dal Abrahamu obljubo, je prisegel sam pri sebi, in ker ni mogel priseči pri večjem, 14 je rekel: Resnično, obilno te bom blagoslovil in te silno namnožil. 15 Abraham je potrpežljivo čakal in dočakal izpolnitev obljube.


 

 

Spoznajte nas    Iz Božje besede    Odgovori na vprašanja    Dogodki    Multimedija    Delavnice in srečanja     Prva stran    replica watches    replica handbags


ljubezen prijateljstvo razumevanje čustvovanje svetovanje droge Jezus Bog