Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas, in verujemo vanjo. Bog je ljubezen, in tisti, ki ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem.
(I. Janez 4: 16)
     

 


Ključ do uspeha v življenju

Nihče ne more hkrati živeti v dveh svetovih! Ali smo državljani nebes ali državljani te zemlje. Ali pripadamo Božjemu kraljestvu ali kraljestvu sveta, katerega kralj je satan. Če živimo v Božjem kraljestvu, za nas veljajo pravila Božjega kraljestva. Ne pozabimo štirih nadvse pomembnih stvari, ki se jih moramo kot državljani Nebeškega kraljestva venomer oklepati in varovati pod vsako ceno:

 

1. BOŽJA BESEDA JE ZAME KONČNA AVTORITETA.

 Janez 1: 1 V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. 2 Ta je bila v začetku pri Bogu. 3 Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. 4 V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. 5 In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela.

Izaija 55: 11 takó bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust: ne vrne se k meni brez uspeha, temveč bo storila, kar sem hotel, in uspela v tem, za kar sem jo poslal.

Psalm 119: 89 GOSPOD, na veke ostaja tvoja beseda, trdno stoji v nebesih.

5. Mojzesova 4: 2 Ničesar ne dodajajte besedi, ki vam jo zapovedujem, in ničesar ji ne odvzemajte, da boste izpolnili zapovedi GOSPODA, svojega Boga, ki vam jih zapovedujem!

Razodetje 22: 18 Vsakomur, ki posluša preroške besede, ki so v tej knjigi, izjavljam: če bi jim kdo kaj dodal, ga bo Bog udaril z nadlogami, ki so opisane v tej knjigi. 19 Če pa bi kaj odvzel od besed, ki so v tej preroški knjigi, bo Bog odvzel njegov delež pri drevesu življenja in pri svetem mestu, ki sta opisani v tej knjigi.

Matej 24: 35 Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle.

2. Peter 1: 20 Predvsem pa védite tole: nobena prerokba v Pismu ni stvar zasebne razlage. 21 Nikoli namreč nobena prerokba ni prišla po človeški volji, ampak so ljudje, nošeni od Svetega Duha, govorili v imenu Boga.

2. Timoteju 3: 16 Vse Pismo je navdihnjeno od Boga in koristno za poučevanje, svarjenje, za poboljševanje in vzgojo v pravičnosti, 17 da bi bil Božji človek popoln in pripravljen za vsako dobro delo.

Hebrejcem 4: 12 Božja beseda je namreč živa in dejavna, ostrejša kakor vsak dvorezen meč in zareže do ločitve duše in duha, sklepov in mozga ter presoja vzgibe in misli srca.

 
 

2. Z VSO ZAVZETOSTJO MOLIM TO, KAR ME JE GOSPOD JEZUS NAUČIL MOLITI:

Matej 6: 10b »Zgôdi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji.«

Gospod ima načrt za vsakega prebivalca Nebeškega kraljestva. To je načrt, ki presega vse, kar lahko mislimo in prosimo. Ne pozabimo na Janez 10: 10 Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju.


3. UBOGAM ZAKON BOŽJEGA KRALJESTVA. NAŠ ZAKON JE ZAKON JEZUSA KRISTUSA IN TO JE ZAKON LJUBEZNI!!! LJUBEZEN NIKOLI NE MINE (NIKOLI NE PRENEHA, SE NE PONESREČI, VEDNO USPE, NIKOLI NE PUSTI NA CEDILU, ČISTO GOTOVO PRINESE USPEH).

Matej 24: 12 Ker se bo nepostavnost povečala, se bo ljubezen pri mnogih ohladila.

Janez 13: 1 Pred praznikom pashe je Jezus, ker je vedel, da je prišla njegova ura, ko pojde s tega sveta k Očetu, in ker je vzljubil svoje, ki so bili na svetu, tem izkazal ljubezen do konca.

Rimljanom 5: 5 Upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan.

Rimljanom 5: 8 Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki.

Rimljanom 12: 9 Ljubezen naj bo brez hinavščine. Odklanjajte zlo, oklepajte pa se dobrega.

Rimljanom 13: 8 Ne bodite nikomur dolžniki, razen če gre za medsebojno ljubezen; kdor namreč ljubi drugega, je izpolnil postavo. 9 Kajti zapovedi Ne prešuštvuj! Ne ubijaj! Ne kradi! Ne požêli! pa tudi vse druge zapovedi so obsežene v besedi: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. 10 Ljubezen bližnjemu ne prizadeva hudega; ljubezen je torej izpolnitev postave.

1. Korinčanom 8: 1 Glede malikom žrtvovanega mesa – vemo, da imamo vsi spoznanje. Spoznanje napihuje, ljubezen pa izgrajuje.

Galačanom 5: 6 saj v Kristusu Jezusu nič ne velja ne obreza ne neobreza, marveč vera, ki deluje po ljubezni.

 

4. VERA JE TA SILA, KI SPROSTI ABRAHAMOV BLAGOSLOV V NAŠA ??IVLJENJA.

Galačanom 3: Spoznajte vendar, da so Abrahamovi sinovi tisti, ki verujejo. 8 Pismo je predvidelo, da Bog opravičuje narode po veri, zato je napovedalo Abrahamu veselo novico: V tebi bodo blagoslovljeni vsi narodi. 9 Potemtakem so z verujočim Abrahamom vred blagoslovljeni tudi tisti, ki verujejo.

 

Spoznajte nas    Iz Božje besede    Odgovori na vprašanja    Dogodki    Multimedija    Delavnice in srečanja     Prva stran    replica watches    replica handbags


ljubezen prijateljstvo razumevanje čustvovanje svetovanje droge Jezus Bog