Ljubezen je v tem – ne v tem, da bi bili mi vzljubili Boga. On nas je vzljubil in poslal svojega Sina v spravno daritev za naše grehe.
(I. Janez 4: 10)
     

 


Premagano prekletstvo

5. Mojzesova knjiga 28
 

15
Če pa ne boš poslušal glasu GOSPODA, svojega Boga, da bi vestno izpolnjeval vse njegove zapovedi in zakone, ki ti jih danes zapovedujem, bodo prišla nadte in te zadela vsa tale prekletstva. 16 Preklet boš v mestu in preklet na polju. 17 Prekleta bosta tvoj koš in tvoje nečke. 18 Preklet bo sad tvojega telesa in sad tvoje zemlje, prireja tvojega goveda in prirastek tvoje drobnice. 19 Preklet boš ob prihodu in preklet ob odhodu. 20 GOSPOD pošlje nadte prekletstvo, zmešnjavo in grozo pri vsem, česar se loti tvoja roka, kar boš delal, dokler ne boš pokončan in hitro uničen zaradi hudobije svojih del, ker si me zapustil. 21 GOSPOD bo storil, da se te bo prijela kuga, dokler te ne iztrebi iz dežele, v katero greš, da jo vzameš v last. 22 GOSPOD te bo udaril s sušico, z vročico, vnetjem, opeklinami, s sušo,
snetjo in z rjo; zasledovale te bodo, dokler te ne uničijo. 23 Nebo nad tvojo glavo bo bron, zemlja pod teboj pa železo. 24 GOSPOD bo dež za tvojo deželo spremenil v pesek in prah; z neba bo padal nate, dokler ne boš pokončan. 25 GOSPOD te bo porazil pred tvojimi sovražniki; po eni poti boš odšel nadnje, po sedmih boš pobegnil pred njimi, tako da boš vsem kraljestvom na zemlji zbujal grozo. 26 Tvoje truplo bo v živež vsem pticam neba in zverem zemlje in nihče jih ne bo odganjal. 27 GOSPOD te bo udaril z egiptovskimi tvori, z bulami, s srbečico in z garjami, tako da ne boš mogel ozdraveti. 28 GOSPOD te bo udaril z blaznostjo, s slepoto in z zmedenostjo srca, 29 in sredi belega dne boš tipal, kakor slepec tipa v temi; ne boš imel uspeha na svojih poteh; vse dni te bodo stiskali in ropali in nihče ti ne bo pomagal. 30 Zaročil se boš z žensko, a drug moški bo ležal pri njej; postavil boš hišo, pa ne boš prebival v njej; zasadil boš vinograd, pa ga ne boš užival. 31 Tvojega vola bodo zaklali pred tvojimi očmi, a ne boš jedel od njega; tvojega osla bodo odvlekli izpred tebe in ti ga ne bodo vrnili; tvojo drobnico bodo dali tvojim sovražnikom in nihče ti ne bo pomagal. 32 Tvoje sinove in hčere bodo dali drugemu ljudstvu; tvoje oči bodo to videle in ves dan koprnele po njih, a tvoja roka bo brez moči. 33 Sad tvoje zemlje in ves tvoj pridelek bo pojedlo ljudstvo, ki ga ne poznaš, in vse dni te bodo le stiskali in tlačili. 34 In zmešalo se ti bo ob gledanju tega, kar bodo videle tvoje oči. 35 GOSPOD te bo udaril s hudimi tvori na kolenih in po stegnih, tako da ne boš mogel ozdraveti; imel jih boš od podplatov do temena. 36 GOSPOD bo tebe in tvojega kralja, ki ga boš postavil nadse, odpeljal k narodu, ki ga nisi poznal ne ti ne tvoji očetje, in tam boš služil drugim bogovom, lesu in kamnu. 37 Postal boš zgražanje, pregovor in posmeh za vsa ljudstva, h katerim te odpelje GOSPOD. 38 Veliko semena boš nesel na polje, pa malo našel, ker ga bodo požrle kobilice. 39 Vinograd boš zasadil in obdeloval, pa vina ne boš pil, niti trgal ne boš, ker ga bo snedel črv. 40 Oljke boš imel po vsej svoji pokrajini, pa se ne boš mazilil z oljem, ker se ti bodo oljke osule. 41 Sinovi in hčere se ti bodo rodili, pa jih ne boš imel, ker bodo šli v ujetništvo. 42 Vsega tvojega drevja in sadu tvoje zemlje se bo polastil mrčes. 43 Tujec, ki je v tvoji sredi, bo stopal nadte više in više, ti pa se boš pogrezal niže in niže. 44 Posojal ti bo, ti pa mu ne boš posojal; on bo glava, ti pa rep. 45 Vsa ta prekletstva bodo prišla nadte, te preganjala in zadevala, dokler ne boš pokončan, ker nisi poslušal glasu GOSPODA, svojega Boga, da bi izpolnjeval njegove zapovedi in zakone, ki ti jih je zapovedal. 46 Na tebi in tvojem zarodu bodo kot znamenje in čudo na veke. 47 Ker nisi z veseljem in z zadovoljnim srcem služil GOSPODU, svojemu Bogu, ko si imel vsega v obilju, 48 boš moral ob lakoti in žeji, v nagoti in pomanjkanju vsega služiti svojim sovražnikom, ki ti jih pošlje GOSPOD. Železen jarem ti bo dajal na vrat, dokler te ne pokonča. 49 GOSPOD bo od daleč, od konca zemlje, pripeljal nadte narod, ki leti kakor orel, narod, katerega jezika ne razumeš, 50 narod trdega obraza, ki ne spoštuje starčka in se ne usmili dečka. 51 Žrl bo sad tvoje živine in sad tvoje zemlje, dokler te ne pokonča; ne bo ti pustil ne žita ne vina ne olja, ne prireje tvojega goveda ne prirastka tvoje drobnice, dokler te ne uniči. 52 Oblegal te bo v vseh tvojih mestih po vsej tvoji deželi, dokler se ne bodo zrušili tvoji visoki in trdni zidovi, na katere si se zanašal; oblegal te bo v vseh tvojih mestih po vsej tvoji deželi, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog. 53 Ti pa boš v stiski in sili, s katero te bo stiskal sovražnik, moral jesti sad svojega telesa, meso svojih sinov in hčera, ki ti jih je dal GOSPOD, tvoj Bog. 54 Tudi najnežnejši in najrahločutnejši izmed tvojih mož bo s hudobnim očesom gledal na svojega brata, na ženo svojega naročja in na tiste sinove, ki mu še ostanejo, 55 tako da ne bo dal nobenemu izmed njih od mesa svojih sinov, ki ga bo jedel, ker mu ne bo ostalo nič več v stiski in sili, s katero te bo stiskal sovražnik v vseh tvojih mestih. 56 Tudi najnežnejša in najrahločutnejša izmed tvojih žensk, ki od rahločutnosti in nežnosti ne bi niti poskusila položiti svojega stopala na zemljo, bo s hudobnim očesom gledala na moža svojega naročja, na sina in hčer, 57 na posteljico, ki pride izmed njenih nog, in na sinove, ki jih bo rodila; kajti ob pomanjkanju vsega bo to na skrivnem jedla – v stiski in sili, s katero te bo stiskal sovražnik v tvojih mestih.
58 Če ne boš vestno izpolnjeval vseh besed te postave, ki so zapisane v tej knjigi, in se ne boš bal tega vzvišenega in strah vzbujajočega imena – GOSPODA, svojega Boga, 59 bo GOSPOD tebe in tvoj zarod udaril z izrednimi nadlogami, z velikimi in dolgotrajnimi nadlogami in s hudimi in dolgotrajnimi boleznimi. 60 Spet bo spravil nadte vse egiptovske kužne bolezni, pred katerimi te je groza, in se te bodo prijele. 61 Tudi vsakovrstne bolezni in nadloge, ki niso zapisane v knjigi te postave, bo GOSPOD poslal nadte, dokler te ne pokončajo.
 

Iz tega odlomka vidimo, da je vsaka bolezen posledica prekletstva zaradi prelomljene postave-Božjega zakona med človekom in Bogom.

Naslednjih enajst bolezni so specifična kazen za neposlušnost svetim zapovedim:

1)      SLEPOTA

2)      TVORI (TUDI GOBAVOST)

3)      JETIKA

4)      KRVAVITEV

5)      AKUTNO VNETJE

6)      VROČINSKA STENJA

7)      NEOZDRAVLJIVA SRBEČICA

8)      NOROST, BLAZNOST

9)      KUŽNE BOLEZNI

10) GARJE

11) Tudi vsakovrstne bolezni in nadloge, ki niso zapisane v knjigi te postave, bo GOSPOD poslal nadte, dokler te ne pokončajo. (5. Mojzesova knjiga 28:61)
 

Friderik Veliki iz Prusije je nekoč zahteval od svojega duhovnika, naj mu dokaže z eno besedo, da je Biblija resnično božansko razodetje za ljudi. Duhovnik je odvrnil: »Vaše veličanstvo - Judje!« In resnično, nič ni tako stimulativnega za našo vero kot pogled na nespremenljivo zvestobo Boga v izpolnjevanju vsake obljube, ki jo je dal svojemu izbranemu judovskemu narodu, pa naj se gre za izpolnitve blagoslovov ali prekletstva.
 
5. Mojzesova knjiga 28
62 Tako vas bo ostalo le malo, čeprav vas je bilo veliko, kakor je zvezd na nebu, ker nisi poslušal glasu GOSPODA, svojega Boga. 63 Kakor se je GOSPOD veselil nad vami, da vam je delal dobro in vas množil, tako se bo GOSPOD veselil nad vami, da vas uniči in pokonča. Iztrebljeni boste iz dežele, v katero greš, da jo vzameš v last. 64 In GOSPOD te bo razkropil med vsa ljudstva od enega do drugega konca zemlje in tam boš služil drugim bogovom, ki jih nisi poznal ne ti ne tvoji očetje, lesu in kamnu. 65 Med temi narodi ne boš imel miru in za tvojo nogo ne bo počivališča; in GOSPOD ti bo tam dal trepetajoče srce, pešajoče oči in obupano dušo. 66 Tvoje življenje bo viselo pred teboj na nitki, noč in dan se boš tresel in ne boš zaupal vanj. 67 Zjutraj boš rekel: »O da bi bil že večer!« in zvečer boš rekel: »O da bi bilo že jutro!« To bo zaradi trepetanja tvojega srca od strahu in zaradi tega, kar bodo videle tvoje oči. 68 In GOSPOD te bo na ladjah popeljal nazaj v Egipt po poti, o kateri sem ti rekel, da je ne boš nikoli več videl. Tam boste sami sebe prodajali za sužnje in dekle svojim sovražnikom, pa ne bo nikogar, ki bi vas kupil.
 
Primeri iz zgodovine:

5. Mojzesova knjiga 28

  • 28:32 Tvoje sinove in hčere bodo dali drugemu ljudstvu; tvoje oči bodo to videle in ves dan koprnele po njih, a tvoja roka bo brez moči.
 
Na Portugalskem in v Španiji so bili nekoč sprejeti zakoni, ki so omogočali komurkoli, ki je tako želel, da je zajel judovske otroke in jih vzgajal v katoliški religiji. To je bilo zelo plemenito dejanje v očeh takratne družbe. Starši ugrabljenih judovskih otrok pa so bili nemočni, kakor je napovedal Gospod pred mnogimi leti poprej.
 

  • 28: 49 GOSPOD bo od daleč, od konca zemlje, pripeljal nadte narod, ki leti kakor orel, narod, katerega jezika ne razumeš, 50 narod trdega obraza, ki ne spoštuje starčka in se ne usmili dečka.

Narod, katerega znak je bil orel, so bili Rimljani. Latinski in hebrejski jezik sta jezika, ki sta si zelo, zelo različna. Podoba rimskega obraza iz Cezarjevega obdobja je kruta in resna.

  • 28: 52 Oblegal te bo v vseh tvojih mestih po vsej tvoji deželi, dokler se ne bodo zrušili tvoji visoki in trdni zidovi, na katere si se zanašal; oblegal te bo v vseh tvojih mestih po vsej tvoji deželi, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog. 64 In GOSPOD te bo razkropil med vsa ljudstva od enega do drugega konca zemlje in tam boš služil drugim bogovom, ki jih nisi poznal ne ti ne tvoji očetje, lesu in kamnu.

 

Oblegal te bo … se najprej nanaša na Nebukadnezerja (Nebuchadnezzar II (c 634 – 562 BC) je bil kralj Neo-babilonskega imperija, vladal je c. 605 BC – 562 BC. Premagal je Jude in zavzel Jeruzalem. Jude je poslal v ujetništvo. Uničil je prvi tempelj. Omenjen je v Danijelovi knjigi in še v nekaj drugih biblijskih knjigah. in kasneje na Tita (Titus (Latin: Titus Flavius Caesar Vespasianus Augustus je bil rimski imperator od 79 do 81. Preden je postal imperator, je vladal v Judeji v času prve judovsko-rimske vojne. Kasneje je zatrl judovsko uporništvo. Leta 70 je oblegal in zavzel Jeruzalem in uničil tempelj.
 

Judovski narod je razkropljen po celem svetu!

28: 68 In GOSPOD te bo na ladjah popeljal nazaj v Egipt po poti, o kateri sem ti rekel, da je ne boš nikoli več videl. Tam boste sami sebe prodajali za sužnje in dekle svojim sovražnikom, pa ne bo nikogar, ki bi vas kupil.

To se je dejansko zgodilo za časa Tita. Ko so Judje križali Kristusa, Božjega Sina, Mesijo, Rešitelja, so bili kasneje njihovi mladeniči poslani na delo za Rimljane v Egipt in to z ladjami. Tam so bili prodani za sužnje. V očeh Rimljanom so bili Judje tako zelo nizkotni, da jih niso hoteli imeti niti za sužnje, zato so jih transportirali v Egipt!
 
Takšnih primerov izpolnitve Božjih obljub je še in še. Zakaj se s tem ubadamo? Zato, da smo več kot sigurni, da se bo vsaka obljuba (blagoslova ali prekletstva) natančno izpolnila! Poglejmo sedaj obljube, ki se nanašajo na bolezni in rešitve iz bolezni - Božje ozdravljenje.
Izraelski narod, katerega je Gospod izpeljal iz egiptovskega suženjstva, je prečkal Trstično Rdeče) morje po suhem in končno je druga generacija lahko vstopila v Obljubljeno deželo. Takoj so bili soočeni z dvema alternativama: blagoslovom in prekletstvom. Blagoslov jih bo zajel le pod pogojem, če bi poslušali Božji glas. Ta blagoslov sega na vsa področja njihovega bitja in vsega, kar je v njihovi lastnini: duh, duša in telo, otroci (sad telesa), govedo, pridelek in vse ostalo. Blagoslov garantira imunost pred vsakršno boleznijo.
 
 
5. Mojzesova knjiga 28

28: 8 GOSPOD bo zapovedal blagoslovu, da bo s teboj v tvojih žitnicah in pri vsem, česar se lotijo tvoje roke, in te bo blagoslovil v deželi, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog. 9 GOSPOD te bo postavil za sveto ljudstvo, kakor ti je prisegel, če boš izpolnjeval zapovedi GOSPODA, svojega Boga, in hodil po njegovih poteh. 10 In vsa ljudstva na zemlji bodo videla, da je nad teboj razglašeno GOSPODOVO ime, in se te bodo bala. 11 GOSPOD te bo obsul z dobrotami: s sadom tvojega telesa, s sadom tvoje živine in s sadom tvoje zemlje v deželi, za katero je GOSPOD prisegel tvojim očetom, da ti jo bo dal. 12 GOSPOD ti bo odprl svojo bogato zakladnico, nebo; tako bo dajal tvoji deželi dežja ob pravem času in blagoslovil bo vse delo tvojih rok. Mnogim narodom boš posojal, ti pa ne boš jemal na pósodo. 13 GOSPOD te bo naredil za glavo in ne za rep; samo navzgor boš šel in nikoli navzdol, če boš poslušal zapovedi GOSPODA, svojega Boga, ki ti jih danes dajem, in jih vestno izpolnjeval 14 in se ne boš odvrnil od nobene izmed besed, ki vam jih danes zapovedujem, ne na desno ne na levo, da bi šel za drugimi bogovi in jim služil.

Prekletstvo je posledica neposlušnosti in je vzrok vsakršni bolezni, ki napade človeštvo. Z drugimi besedami: NEPOSLUŠNOST BOŽJI BESEDI PRIKLIČE NAD ČLOVEKA PREKLETSTVO. Gospod se nikoli ne spreminja! Življenje v svetosti je torej vitalen pogoj za življenje v zdravju; to pa nam je omogočeno le po veri v Božje Jagnje, ki se je za nas žrtvovalo! Čeprav cenimo znanstvena prizadevanja na področju odkrivanja zdravil za bolezni, so vendarle ta prizadevanja zelo, zelo omejena. Zakaj? Dokler na tem svetu vlada greh, ta greh prinese smrt in bolezen pomeni začetek smrti. (15 Nato poželenje spočne, rojeva greh, storjeni greh pa porodi smrt. Jakob 1) Marsikdaj lahko zdravniki pomagajo ljudem, ki se nahajajo v začetni fazi določene bolezni. Če pa gre za zadnje faze, jih medicina opredeli za brezupne primere. Kaj tedaj? Ni boljšega načina kot ponuditi človeku Besedo Božjo.

Biblija je Božja Beseda in je resnična do zadnje pike. Videli smo, da so VSE bolezni, za katere trpi človeštvo,navedene v 28. poglavju 5. Mojzesove knjige. Kaj pa je za nas storil Gospod Jezus?

Galačanom 3: 13 Kristus pa nas je odkupil od prekletstva postave tako, da je za nas postal prekletstvo. Pisano je namreč: Preklet je vsak, kdor visi na lesu. 14 To se je zgodilo zato, da bi Abrahamov blagoslov prešel v Kristusu Jezusu k poganom.
 
Ponovimo vsi skupaj: Kristus me je odkupil od prekletstva postave, katere del je tudi (imenujmo bolezen) … Kristus me je odkupil od … !

Tisti, ki iskreno iščejo, ubogajo in verjamejo 5. Mojzesovi knjigi v povezavi z Galačanom 3: 13, bodo ozdravljeni. Zazrimo se z vero v to in bomo ozdravljeni. Zaupajmo Jezusu!
Naj navedem le enega od mnogih primerov: medicinska sestra je zbolela za tuberkulozo. Morala je zapustiti svoje domače in se preseliti v drugo stanovanje. Zdravniki ji niso dali nobenega upanja več. Ker je hrepenela po Gospodu in ozdravitvi, ji je druga sestra pomagala pri iskanju. Prebrala je iz 28. poglavja 5. knjige Mojzesove, da je tudi tuberkuloza vključena v naštete bolezni. Ko je spoznala iz pisma Galačanom, da je Jezus zanjo postal prekletstvo, je bila hipoma ozdravljena!

Ne pozabimo, kakšno moč ima Božja Beseda!


Psalm 119: 89 GOSPOD, na veke ostaja tvoja beseda, trdno stoji v nebesih.


Izaija 55: 11 takó bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust: ne vrne se k meni brez uspeha, temveč bo storila, kar sem hotel, in uspela v tem, za kar sem jo poslal.


1. Peter 1: 23 ker niste bili prerojeni iz propadljivega, temveč iz nepropadljivega semena, po Božji besedi, ki je živa in večna.


Janez 17: 17 Posveti jih v resnici; tvoja beseda je resnica.


Pridigar 8: 4 Kraljeva beseda je odločilna, ..


Jezus je rekel: .. tvoja vera te je rešila Pojdi v miru! (Luka 8:48)


VERJEMIMO BESEDI: »kajti jaz sem GOSPOD, tvoj zdravnik.« (Exodus 15:26).


VERJEMIMO, DA SMO OZDRAVLJENI IN SE NE OZIRAJMO NA SIMPTOME! Mnogi so to storili in bili ozdravljeni.

 

Spoznajte nas    Iz Božje besede    Odgovori na vprašanja    Dogodki    Multimedija    Delavnice in srečanja     Prva stran    replica watches    replica handbags


ljubezen prijateljstvo razumevanje čustvovanje svetovanje droge Jezus Bog