Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje.
(Janez 3: 16)
     

 


Biti odkupnina za nekoga

To obdobje, skozi katerega gremo, je veliko pripravljalno obdobje za preostali del življenja. Kar se sedaj učimo, bo služilo tudi drugim v blagoslov.

Jezus je pri koncu svoje to-zemeljske misije in napoveduje svojim učencem, kaj vse se bo zgodilo z Njim: da bo zasramovan, mučen idr. Do Njega pride mati Zebedejevih sinov in ni zadovoljna s položajem, ki ga imata njuna sinova. Želi, da eden sedi na Jezusovi desni, drugi na levi stani. Ostali učenci so to slišali (Luka) in so imeli med seboj prepire. Jezus jih uči, da Nebeško kraljestvo deluje po drugačnem vzorcu kakor kraljestva tega sveta. Če nekdo želi postati vodilni v Nebeškem kraljestvu, mora prevzeti vzorec in načela tega kraljestva!

Matej 20, 17-28: Ko je šel Jezus proti Jeruzalemu, je vzel dvanajst učencev na sámo in jim med potjo rekel: »Glejte, v Jeruzalem gremo in Sin človekov bo izročen (ali izdan) vélikim duhovnikom in pismoukom. Obsodili ga bodo na smrt in izročili poganom, da ga bodo zasmehovali, bičali in križali, toda tretji dan bo obujen.« Tedaj je stopila k njemu mati Zebedejevih sinov s svojima sinovoma in se poklonila pred njim do tal, da bi ga nekaj prosila. Rekel ji je: »Kaj hočeš?« Dejala je: »Ukaži, (db. reci) naj ta dva moja sinova sedita v tvojem kraljestvu, eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici.« Jezus je odgovoril in rekel: »Ne vesta, kaj prosita. Ali moreta piti kelih, ki ga moram jaz piti?« Dejala sta mu: »Moreva.« Rekel jima je: »Moj kelih bosta pila; dati, kdo bo sedel na moji desnici ali levici, pa ni moja stvar, ampak bodo tam sedeli tisti, katerim je to pripravil moj Oče.« Ko je drugih deset to slišalo, so se razjezili nad bratoma. Jezus jih je poklical k sebi in jim rekel: »Veste, da vladarji gospodujejo nad narodi (ali pogani) in da jim velikaši vladajo (ali da velikaši zlorabljajo svojo oblast nad njimi). Med vami pa naj ne bo tako (db. ne bo tako; različica ni tako), ampak kdor hoče postati med vami velik, naj bo vaš strežnik, in kdor hoče biti med vami prvi, naj bo vaš služabnik, tako kot tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.«

Verjamem, da Gospod želi, da smo veliki v Nebeškem kraljestvu. Vendar mnogi, ki gredo v službo služenja, odnehajo že po nekaj letih. Le koliko jih nadaljuje, da postanejo veliki v Božjem kraljestvu? Vendar pot, ki pelje k temu, da postanemo veliki in mogočni, je pot SLUŽABNIŠTVA! Gospod ni rekel, da ni dobro, če hočemo postati veliki. Njegova želja ni, da bi bili majhni in neznatni, le enaki z ostalimi. Gospod želi, da bi bili veliki, delali velike stvari. On ni takšen kot je današnja psihologija. Njegov način ni, da potisnemo druge dol, da bi mi zrastli, da bi zgradili Njegovo kraljestvo na »truplih« drugih, ki smo jih umorili, da bi mi postali veliki in mogočni. Ne uporabljamo titul in funkcij, da manipuliramo z drugimi. Vsa naša avtoriteta, ki nam je bila dana v Nebeškemu kraljestvu je, da gradimo drug drugega! Vsi moramo postati služabniki, da bi lahko služili drug drugemu. To je treba razumeti s srcem, ne samo z razumom. Mnogi pastorji, evangelizatorji in drugi delavci ne razumejo zadnjega dela Jezusovega sporočila v Mateju 20, 28: »… tako kot tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.«

Pomembni so MOTIVI srca. So služabniki, vendar služijo iz različnih motivov: nesigurnosti, želji po avtoriteti idr. Ključna beseda je: ODKUPNINA. Jezus ni bil le služabnik, temveč je bil odkupnina za nas. Tudi mi moramo biti ne le služabniki, temveč odkupnina, da nas lahko Gospod poviša v učinkovite služabnike. JEZUS JE BIL ZA NAS ODKUPNINA V SMRTI, MI MORAMO BITI ODKUPNINA ZA DRUGE V ŽIVLJENJU!
Koncept ugrabitve: nekdo ima nekaj dragocenega; ugrabitelj torej ugrabi nekaj, kar pomeni veliko vrednost. Govorimo o odkupnini, ki je zelo visoka in mora biti plačana za odkup tistega, kar ima veliko vrednost.

Matej 20, 28: »… tako kot tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.«
Satan nas je držal v zaporu priklenjene z verigami greha. Bogu smo pomenili veliko dragocenost. Odkupnina, ki je bila plačana v zameno za našo prostost je bil sam Jezus Kristus! Njegovo življenje! Ko imamo to razodetje, nas nihče več ne more preslepiti, da ne bi vedeli za veliko vrednost, ki jo imamo, ker je sam Jezus plačal ceno odkupitve za nas s svojim življenjem. Kakšno ceno je Bog plačal za nas!

Janezov evangelij 15, 13: Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje.

RAZUMETI MORAMO, KAJ POMENI BITI ODKUPNINA. Jezus je to bil s Svojo smrtjo, mi moramo to postati s svojimi življenji! Živeti kot odkupitev – TO JE VELIKOST služabnika. Biti odkupnina – plačati ceno za nekoga, da se osvobodi. Videti nekoga vrednega, da se jaz ponudim v odkupnino in mu pomagam priti do osvoboditve, ozdravitve. CENA ODKUPITVE NI PRAVIČNA, NI POŠTENA, NI PRAVA. Bog jo je plačal. Tudi mi moramo mnogo pretrpeti, moramo se čemu odpovedati, trpeti po Božje, da bi videli osvoboditev ljudi in Božjo manifestirano moč v njihovih življenjih. Biti odkupnina za svojega moža in ženo. Mnogokrat zakoni propadejo, ker nismo pripravljeni biti služabniki svojemu možu ali ženi. Beseda služiti drug drugemu, danes ni popularna. Zakaj? Ker ne vidimo veliko vrednost v svojem možu ali ženi in zato nismo pripravljeni plačati visoke cene.

Mnogi otroci krščanskih družin pristanejo na cesti, ker starši niso pripravljeni plačati cene. Če pogledate življenje nekaterih pajkov, vidimo, da starši pajki pojedo nekatere svoje potomce, otroke. Tudi današnji starši težko prenesejo puberteto svojih otrok. Ne vidijo cene v njih. Moramo se žrtvovati za njih, da jih dosežemo. MNOGOKRAT BI BILO LAŽJE, DA BI ENKRAT UMRLI KOT ODKUPNINA, KOT PA DNEVNO ŽIVELI KOT ODKUPNINA! Mnogokrat se nam bo zgodila krivica, po nedolžnem nas bodo napadli. Drugim bomo dajali čisto ljubezen, dobili pa ravno nasprotno. Ljudje rečejo: »Ne morem verjeti, kaj so mi storili po vsem dobrem, kar sem jaz storil njim!« Nasvet: verjemite! Verjemite! Ljudje so nori in delajo nore stvari. Vselej bomo v preizkušnji: ali sem pripravljen biti odkupnina za druge? Dati svoj čas, življenje? Ne moremo biti služabniki, brez da bi dojeli pomen biti odkupnina in ne moremo biti veliki brez razumevanja služabništva.

4 stvari, ki nam delajo prepreko, da bi bili odkupnina:

1) PONOS

Sebičnost, slavljenje sebe, mene, jaz-a namesto slavljenja Jezusa Kristusa.
Matej 16, 24: Tedaj je Jezus rekel svojim učencem: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj.«
Stari človek je umrl, bil je križan s Kristusom. Nekateri podpirajo koncept dnevnega umiranja. Nemogoče je premagati celo greh, če sami na sebe ne gledamo, da smo mrtvi.


2. Korinčanom 5, 14-15: Kristusova ljubezen nas stiska, saj smo presodili takole: eden je umrl za vse in zato so umrli vsi. Za vse pa je umrl zato, da tisti, ki živijo, ne bi živeli več zase, ampak za tistega, ki je zanje umrl in bil obujen.

Prav zato moramo gledati nase kot že na umrle in ne na te, ki dnevno umirajo.
Umrli smo s Kristusom in ponovno vstali v življenje. Jezus nas ni poklical na dnevno umiranje, temveč na to, da se odpovemo sami sebi. Matej 16, 24: Tedaj je Jezus rekel svojim učencem: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj.«

Jezus je umrl in z Njim smo umrli tudi mi in bili pokopani. Ne pokapljamo ljudi, ki umirajo, temveč pokapljamo mrtve ljudi! Kar sem nekoč bil, je umrlo. Novi človek sem postal v svoji notranjosti. Sebi, svojemu jaz-u pa se moram odpovedati in preobražati svoj um na vse novo. Jezus je umrl, bil je enkrat dana žrtev, mi pa smo žive žrtve. On je bil odkupnina za nas v smrti, mi pa smo odkupnina za druge v življenju. Ponižnost ima svoj center v Bogu in misli na druge, ne na sebe.

2) DUH, KI JE SAMOODVISEN

Izaija 9, 6: Oblast se bo širila in miru ne bo konca na Davidovem prestolu in v njegovem kraljestvu. Vzpostavil ga bo in utrdil s pravico in pravičnostjo od zdaj in na veke. Gorečnost GOSPODA nad vojskami bo to naredila.

Obstaja več ravni oblasti: Božja oblast, oblast človeka samega, oblast družine, oblast cerkve, civilna oblast.

V cerkvi ne moremo biti neodvisni. 1. Mojzesova knjiga 2, 18: GOSPOD Bog je rekel: »Ni dobro za človeka, da je sam; naredil mu bom pomoč, ki mu bo primerna.«
Gospod nas je ustvaril za odnose z ljudmi. Če nismo odvisni od Boga, iščemo nadomestila drugje: droge, nemorala idr. Ustvarjeni smo bili, da služimo v odnosu na druge ljudi. Sami nismo srečni. Propad zakona se začne v glavi, ko satan šepeče: »Bolje bi ti bilo biti sam!« Prevara! Te misli je treba premagati. Moramo biti povezani in odvisni od Boga in drug od drugega.

Pismo Efežanom 4, 16: Iz njega dobiva rast celotno telo, združeno in spojeno z njim, ob sodelovanju celotnega veziva, po delovanju, v skladu z mero slehernega dela, tako da omogoča rast telesa in gradi samo sebe v ljubezni.

1. Pismo Korinčanom 12, 12-27: Kakor je namreč telo eno in ima veliko delov, vsi telesni deli pa so eno telo, čeprav jih je veliko, tako je tudi Kristus. V enem Duhu smo bili namreč mi vsi krščeni v eno telo, naj bomo Judje ali Grki, sužnji ali svobodni, in vsi smo pili enega Duha. Tudi telo namreč ni sestavljeno iz enega telesnega dela, ampak iz več delov. Če bi noga rekla: »Ker nisem roka, ne spadam k telesu,« vendarle spada k telesu. Če bi uho reklo: »Ker nisem oko, ne spadam k telesu,« vendarle spada k telesu. Kje bi bil sluh, ko bi bilo vse telo oko? Kje bi bil vonj, ko bi bilo vse telo sluh? Tako pa je Bog vse posamezne telesne dele razpostavil po telesu, kakor je hotel. Ko bi bilo vse skupaj en sam telesni del, kje bi bilo telo? Tako pa je veliko delov, telo pa je eno. Ne more oko reči roki: »Ne potrebujem te,« tudi ne glava nogam: »Ne potrebujem vas.« Še več, telesni deli, ki se zdijo slabotnejši, so še bolj potrebni, in tistim, ki se nam zdijo manj vredni časti, izkazujemo še večje spoštovanje in z manj uglednimi še lepše ravnamo, medtem ko ugledni tega ne potrebujejo. Da, Bog je sestavil telo in skromnemu namenil več časti, da v telesu ne bi bilo razprtije, marveč bi telesni deli enako skrbeli drug za drugega. Če en del trpi, trpijo z njim vsi deli, če je en del v časti, se z njim veselijo vsi. Vi pa ste Kristusovo telo in vsak zase del telesa.

Pismo Rimljanom 12, 4-5: Kajti kakor imamo v enem telesu mnogo delov, ti deli pa nimajo vsi istega delovanja, tako smo tudi mi, čeprav nas je več, eno telo v Kristusu, posamezni pa smo si deli med seboj.

Prvo Petrovo pismo 2, 5: Saj ste vendar živi kamni. Zato se vgrajujte (ali dajte vgraditi ali vgrajujete) v duhovno stavbo, tako da boste sveto duhovništvo in boste darovali duhovne žrtve, ki bodo po Jezusu Kristusu prijetne Bogu.


Vsi mali kamni moramo biti združeni na Kristusu. Vsak odnos nekaj stane. Za vse obstaja odkupnina – cenimo prijatelje in smo pripravljeni odpuščati drug drugemu.

3) RAZVREDNOTENJE, PODCENJEVANJE SVOJE VREDNOSTI, UGLEDA

Satan želi, da bi vsak trpel od kompleksov manjvrednosti. Želi nas ustrahovati, da mislimo da nismo nič vredni. Zakaj satan podcenjuje človeško življenje? Če mislimo, da nismo nič vredni, potem ne bomo sebe gledali kot na osebo, ki je dovolj vredna, da postane odkupnina za drugega. Če vemo, kaj smo vredni skozi Duha in da se ne poznamo več po mesu, temveč le po Duhu, potem bomo gledali nase kot na osebo, ki je zelo dragocena. V Duhu smo glava in ne rep in v Duhu smo novo stvarstvo. Te realnosti niso za naš ego, temveč za to, da postanemo odkupnina za druge.

4) NIZEK PRAG TOLERANCE

Če ne zmoremo prenesti nasprotovanj, škodovanj, protivnosti, sovraštva, potem nismo zreli za služenje in za biti odkupnina drugim. Treba je razviti »debelo kožo« in se ne užaliti ali užalostiti za vsako najmanjšo stvar. Ljudje, kristjani se tako nalahko užalijo. So občutljivi, če jih nekdo le narobe pogleda. Treba se je naučiti prenašati preganjanja. Vsi nas ne bodo imeli radi. Ne moremo biti Božji prijatelj in hkrati priljubljen pri svetu. Sigurno nas bodo zasmehovali, zaničevali. Tudi, če govorimo resnico v ljubezni, ne bodo vsi veseli tega.
Drugo pismo Korinčanom 4, 7-8, 16-17: Ta zaklad pa imamo v lončenih posodah, da bi bila ta presežnost moči Božja in ne iz nas. Od vseh strani pritiskajo na nas, pa nismo utesnjeni. Ne vidimo poti, pa jo še najdemo. Zato ne omagujemo. Nasprotno, čeprav naš zunanji človek razpada, se naš notranji iz dneva v dan obnavlja.

Ne skrivajmo svojih slabosti. Zaradi tega nas ljudje ne bodo manj cenili. Naj vidijo, da nismo popolni, ampak smo zmagovalci, ker imamo Jezusa v glinenih posodah. To je naša vrednost! Imeli bomo stiske, zato imejmo visok prag tolerance za neprijetnosti. Hoditi moramo po veri.

 

Spoznajte nas    Iz Božje besede    Odgovori na vprašanja    Dogodki    Multimedija    Delavnice in srečanja     Prva stran    replica watches    replica handbags


ljubezen prijateljstvo razumevanje čustvovanje svetovanje droge Jezus Bog