Jezus Kristus: Resnično, resnično, povem vam: Kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje in ne pride v obsodbo, temveč je prestopil iz smrti v življenje.
(Janez 5: 24)
     

 


Moč molitve

Če gledamo na molitev kot na breme, ki ga moramo nositi, kot na dolg, ki ga moramo plačati, je to pokazatelj, da še vedno nismo odkrili moč molitve. Gre za privilegij in način kako Gospod deluje skozi nas pri spreminjanju okoliščin, ljudi okoli nas in nas same.

Dejanja 4 (molitev za srčnost)
23 Ko so ju izpustili, sta se vrnila k svojim in jim sporočila vse, kar so jima bili povedali véliki duhovniki in starešine. 24 Ob njunih besedah so verniki enodušno povzdignili glas k Bogu in molili: »Gospod, ti si naredil nebo in zemljo in morje in vse, kar je v njih! 25 V Svetem Duhu si govoril po ustih našega očeta Davida, svojega služabnika: Zakaj hrumijo narodi in ljudstva razmišljajo v prazno? 26 Kralji zemlje so se dvignili in oblastniki so se zbrali proti Gospodu in proti njegovemu Maziljencu (Mesiji, Kristusu). 27 V tem mestu so se zares zbrali zoper tvojega svetega služabnik Jezusa, ki si ga ti mazilil. Zbrali so se Herod in Poncij Pilat, narodi in Izraelovi rodovi, 28 da bi storili, kar si ti s svojo roko in v svojem sklepu vnaprej določil. 29 In zdaj, Gospod, glej, kaj grozijo, in daj, da bomo tvoji služabniki z vso srčnostjo oznanjali tvojo besedo! 30 Iztegni roko, da se bodo dogajala ozdravljenja in znamenja in čudeži v imenu tvojega svetega služabnika Jezusa!« 31 In ko so odmolili, se je stresel prostor, kjer so bili zbrani; in vsi so bili polni Svetega Duha in so z vso srčnostjo oznanjali Božjo besedo.

Molili so:
- enodušno
- tisto, kar je bilo razodeto po Besedi (celovitost Besede)
- v skladu z razodeto Božjo voljo
- za srčnost oznanjevanja Besede
- za znamenja in čudeže v imenu Jezusa

Zakaj se je prostor stresel? Ker so molili po Božji volji, skladno z Božjim namenom.

Dejanja 6 (molitev za strežbo pri mizi)
1 Število učencev je naraščalo. Helenisti pa so v tistih dneh začeli godrnjati čez Hebrejce, češ da so njihove vdove zapostavljene pri vsakodnevni oskrbi. 2 Dvanajsteri so sklicali množico učencev in rekli: »Ni prav, da mi zanemarjamo Božjo besedo, ker strežemo pri mizi. 3 Poiščite si, bratje, iz svojih vrst sedem mož, ki uživajo ugled ( katerih značajnost lahko priče potrdijo) in so polni Duha in modrosti, in določili jih bomo za to službo! 4 Mi pa se bomo posvetili molitvi in oznanjevanju besede.« 5 Množica je predlog soglasno sprejela. Izvolili so Štefana, moža, ki je bil poln vere in Svetega Duha, Filipa, Prohorja, Nikánorja, Timona, Parmenája in Nikolaja, spreobrnjenca in priseljenca iz Antiohije. 6 Predstavili so jih apostolom in ti so med molitvijo položili nanje roke.

Dejanja 8 (molitev za prejetje Svetega Duha)
14 Apostoli v Jeruzalemu so slišali, da je Samarija sprejela Božjo besedo; zato so tja poslali Petra in Janeza. 15 Ko sta prispela tja, sta molila zanje, da bi prejeli Svetega Duha. 16 Zakaj Duh še ni bil prišel (padel) na nobenega izmed njih, bili so samó krščeni v imenu Gospoda Jezusa. 17 Tedaj sta nanje polagala roke in prejemali so Svetega Duha.

Dejanja 9 (Peter po molitvi obudi Tabito)
36 V Jopi je živela učenka, ki ji je bilo ime Tabíta, kar v prevodu pomeni »Gazela«; bila je polna dobrih del in rada je delila miloščino. 37 Ravno v tistih dneh pa je zbolela in umrla. Umili so jo in položili v gornji prostor hiše. 38 Jopa leži nedaleč od Lide. In ker so učenci slišali, da se tam mudi Peter, so poslali k njemu dva moža s prošnjo: »Brez odlašanja pridi k nam!« 39 Peter je vstal in šel z njima. Ko je prispel tja, so ga peljali v gornji prostor. Obstopile so ga vdove, ki so vse imele solzne oči; razkazovale so mu halje in obleke, ki jih je bila sešila Gazela, ko je živela med njimi. 40 Peter je poslal vse ljudi iz izbe, pokleknil in molil. Nato se je obrnil k truplu in rekel: »Tabíta, vstani!« Odprla je oči, in ko je zagledala Petra, je sedla. 41 Dal ji je roko in ji pomagal vstati. Nato je poklical svete in vdove in jim jo pokazal živo. 42 Novica o tem se je razvedela po vsej Jopi in veliko ljudi je sprejelo vero v Gospoda.

Vprašanja: ZAKAJ JE MOLIL? KAJ, ČE NEBI MOLIL? KAKO DOLGO JE MOLIL?
Odgovor: molil je tako in toliko dolgo, da je prišel do mesta, ko je bil pripravljen reči truplu. »Tabíta, vstani!«

Dejanja 28 (Pavel na Malti moli in ozdravi Publijevega očeta)
V okolici tega kraja so bila zemljišča; njihov lastnik je bil prvak otoka, Publij po imenu. Ta nas je sprejel in prijazno gostil tri dni. 8 Publijev oče je prav tedaj ležal bolan, mučili sta ga vročica in griža. Pavel je prišel k njemu in molil, položil nanj roke in ga ozdravil. 9 Po tem dogodku so prihajali tudi drugi bolniki z otoka in bili so ozdravljeni.

Kaj če Pavel ne bi molil??

Dejanja 10 (Kornelij, ki moli)
Drugi dan je vstal in odpotoval z njimi; spremljalo ga je nekaj bratov iz Jope. 24 Naslednjega dne je prispel v Cezarejo; tam ga je že čakal Kornelij, ki je povabil k sebi svoje sorodnike in bližnje prijatelje. 25 Peter je hotel vstopiti, tedaj pa mu je Kornelij prišel naproti in padel pred njim na kolena. 26 Peter mu je vêlel vstati z besedami: »Vstani! Tudi jaz sem samo človek.« 27 Medtem ko se je z njim pogovarjal, je stopil v hišo; tam je našel zbranih veliko ljudi. 28 Rekel jim je: »Dobro veste, da je zoper postavo, če se človek judovskega rodu druži ali shaja s človekom tujega rodu. Meni pa je Bog pokazal, da ne smem nobenega človeka imenovati omadeževanega ali nečistega. 29 Zato sem brez ugovora prišel, ko ste me poklicali. Toda rad bi vas vprašal, zakaj ste poslali pome.« 30 Kornelij mu je odgovoril: »Bilo je pred štirimi dnevi, prav ob istem času. Molil sem ob deveti uri v svoji hiši in glej, predme je stopil mož v belem oblačilu 31 in mi rekel: ›Kornelij! Bog je uslišal tvojo molitev in se spomnil tvoje miloščine. 32 Pošlji v Jopo in pokliči Simona, ki se imenuje Peter; kot gost se mudi pri strojarju Simonu, ki ima hišo ob morju.‹ 33 Takoj sem poslal pote. Lepo si storil, da si prišel. In tako smo zdaj vsi zbrani vpričo Boga, da slišimo vse, kar ti je naročil Gospod.«

Gospod je videl Kornelija, ki moli in poslal k njemu angela s sporočilom.

Dejanja 13 (molitev in post za Barnabo in Savla)
1 V antiohijski Cerkvi so bili preroki in učitelji: Barnaba, Simeon z vzdevkom Niger, Lukij iz Cirene, Manaén, ki je bil v mladosti vrstnik četrtnega oblastnika Heroda, in Savel. 2 Ko so opravljali službo Gospodu in se postili, jim je Sveti Duh rekel: »Odberite mi Barnaba in Savla za delo, kamor sem ju poklical!« 3 Nato so med postom in molitvijo položili nanju roke in ju odposlali.

Gospod jim je po Svetem Duhu naročil: »Odberite mi Barnaba in Savla za delo, kamor sem ju poklical!« Zakaj so se po jasni Božji direktivi še postili in molili? Ali so delali nekaj, za kar mi danes še nimamo razodetja?? Kaj se je po molitvi in postu še vedno dogajalo, izvrševalo?

Dejanja 14 (Pavel in Barnaba v Antiohiji z molitvijo in postom določita starešine)
21 Ko sta v to mesto prinesla evangelij in pridobila veliko učencev, sta se vrnila v Listro, od tam v Ikónij in v Antiohijo. 22 Vlivala sta pogum v srca ( Utrjevala sta duše) učencev in jih spodbujala, naj vztrajajo v veri. »Skozi veliko stisk moramo iti, da pridemo v Božje kraljestvo,« sta učila. 23 V vsaki Cerkvi sta določila (Ali z glasovanjem izbrala) starešine in jih z molitvijo in postom priporočala Gospodu, v katerega so verovali.

Zakaj sta počela vse skozi molitev in post?

Dejanja 16 (Pavel in Sila v ječi molila in pela)
25 Okoli polnoči sta Pavel in Sila molila in pela Bogu hvalnice, drugi jetniki pa so ju poslušali. 26 Iznenada pa je nastal silen potres, tako da se je ječa v temeljih zamajala; v hipu so se vsa vrata odprla in vsem jetnikom so odpadle verige. 27 Ječar se je prebudil. Ko je videl, da so vrata ječe odprta, je izdrl meč in se hotel ubiti; mislil je, da so mu jetniki pobegnili. 28 Pavel pa mu je zaklical z močnim glasom: »Nič žalega si ne stôri! Vsi smo še tukaj!« 29 Ječar je zahteval luč in planil noter. Trepetaje je padel pred Pavla in Sila, 30 nato ju je popeljal ven in vprašal: »Gospoda, kaj naj storim, da se rešim?« 31 Odgovorila sta mu: »Veruj v Gospoda Jezusa in rešen boš ti in tvoja hiša!« 32 Nato sta oznanila Gospodovo besedo njemu in vsem, ki so bili v njegovi hiši. 33 Vzel ju je s sabo še tisto nočno uro ter jima izpral rane; in pri priči se je dal krstiti z vso svojo družino. 34 Peljal ju je na svoj dom in ju povabil k mizi; in veselje je navdalo njega in vso njegovo hišo, ker so našli vero v Boga.

Pavel in Sila sta molila in pela. Kaj, če tega ne bi počela? Kaj so te ljudje razumeli, kakšno razodetje molitve so imeli?

Dejanja 12 (Peter v ječi-Cerkev zanj vztrajno molila)
1 V tistem času se je kralj Herod namenil, da udari po nekaterih, ki so pripadali Cerkvi. 2 Z mečem je dal usmrtiti Janezovega brata Jakoba. 3 Ko je videl, da je to Judom všeč, je dal zgrabiti tudi Petra; bilo je v dneh nekvašenega kruha. 4 Dal ga je prijeti in vreči v ječo ter ukazal štirim četvericam vojakov, naj ga stražijo. Namenil se je, da mu bo po pashi javno sodil. 5 Peter je bil torej v ječi, Cerkev pa je zanj vztrajno molila k Bogu. 6 Tisto noč, preden ga je Herod nameraval pripeljati pred ljudstvo, je Peter spal med dvema stražarjema. Bil je vklenjen v dvojne verige in vojaka sta stala na straži pred vrati. 7 In glej, Gospodov angel je stopil k njemu in svetloba je oblila celico. Angel je Petra sunil v bok, ga prebudil in mu rekel: »Hitro vstani!« In verige so mu padle z rok. 8 Nato mu je angel rekel: »Opaši se in priveži si sandale!« In storil je tako. Nato mu je rekel: »Ogrni si plašč in pojdi za menoj!« 9 Šel je iz ječe in stopal za njim. In ni vedel, da je res, kar se dogaja po angelu; mislil je, da vidi prikazen. 10 Šla sta mimo prve in mimo druge straže ter prispela do železnih vrat, ki držijo v mesto. Vrata so se jima sama od sebe odprla. Stopila sta na prosto in hodila po ulici; in angel je nenadoma izginil. 11 Tedaj se je Peter zavedel in rekel: »Zdaj vem, da je res! Gospod je poslal svojega angela in me rešil iz Herodove roke in pred vsemi nakanami judovskega ljudstva.« 12 In ko si je o tem prišel na jasno, je stopil do hiše Marije, matere Janeza Marka, kjer je bilo veliko zbranih in so molili. 13 Potrkal je na vežna vrata in služkinja z imenom Roda je šla poslušat, kdo trka. 14 Prepoznala je Petrov glas in od samega veselja ni odprla vrat, ampak je stekla povedat: »Peter stoji pred vrati!« 15 Rekli so ji: »Blede se ti!« Ona pa je zatrjevala, da je res. Tedaj so rekli: »Njegov angel je.« 16 Peter je še kar naprej trkal. Ko so nazadnje le odprli, so ga zagledali in osupnili. 17 Z roko jim je dal znamenje, naj bodo tiho, in povedal jim je, kako ga je Gospod rešil iz ječe. »Sporočite to Jakobu in bratom!« je naročil, nato pa odšel in odpotoval v drug kraj.

Peter je spal, vendar Cerkev je zanj vztrajno molila k Bogu. Kaj, če ne bi molili??

Dejanja 20 (Molitev je prisotna v vsem, kar Cerkev dela)
17 Iz Mileta je poslal sporočilo v Efez in poklical k sebi cerkvene starešine. 18 Ko so prišli, jim je rekel: »Dobro vam je znano, kako sem od prvega dne, ko sem stopil na tla province Azije, ves čas živel med vami. 19 Z vso ponižnostjo sem služil Gospodu, v solzah in preizkušnjah, ko so me Judje zalezovali. 20 Ničesar vam nisem zamolčal, kar vam je v korist, ampak sem vam oznanjal in vas učil, javno in po vaših domovih. 21 Jude in Grke sem rotil, naj se spreobrnejo k Bogu in naj verujejo v našega Gospoda Jezusa. 22 In glejte, zdaj grem, zavezan Duhu, v Jeruzalem, in ne vem, kaj me bo tam doletelo. 23 Vem edinole to, na kar me Sveti Duh v vseh mestih opominja, da me čakajo vezi in stiske. 24 Vendar mislim, da moje življenje ni omembe vredno, samo da dokončam svoj tek in dovršim službo, ki sem jo prejel od Gospoda Jezusa, da izpričam evangelij o Božji milosti.

25 In glejte, hodil sem med vami in vam oznanjal kraljestvo, a zdaj vem, da mi poslej nobeden izmed vas ne bo več gledal v obraz. 26 Zato vam današnji dan slovesno povem: čist sem od krvi vseh. 27 Ničesar nisem zamolčal, vso Božjo voljo sem vam oznanil. 28 Pazíte nase in na vso čredo, v kateri vas je Sveti Duh postavil za škofe, da bi pasli Božjo Cerkev, ki si jo je bil pridobil s svojo krvjo. 29 Vem, da bodo po mojem odhodu prišli med vas grabežljivi volkovi, ki ne bodo prizanašali čredi. 30 Tudi iz vaših vrst bodo vstali možje, ki bodo s svojimi krivimi nauki potegnili učence za sabo. 31 Zato ostaníte budni in ne pozabíte, da tri leta noč in dan nisem nehal s solzami opominjati vsakega izmed vas! 32 Zdaj pa vas izročam Bogu in besedi njegove milosti. On ima moč, da vas izgradi in vam zagotovi dediščino med vsemi posvečenimi. 33 Od nikogar si nisem poželel srebra, zlata ali obleke. 34 Sami veste, da so te roke prislužile vse, kar smo potrebovali jaz in moji spremljevalci. 35 Vsem sem vam dal zgled, kako moramo s trdim delom pomagati slabotnim in se spominjati besed Gospoda Jezusa, ki je rekel: ›Večja sreča je dajati kakor prejemati.‹« 36 Po teh besedah je pokleknil in vsi skupaj so molili.


Dejanja 22 (Pavlova rutina molitve)
17 Zgodilo pa se mi je tole: Vrnil sem se v Jeruzalem, in ko sem molil v templju, me je obšlo zamaknjenje. 18 Videl sem njega, ki mi je rekel: ›Pohíti, nemudoma zapústi Jeruzalem, ker ne bodo sprejeli tvojega pričevanja o meni!‹ 19 Jaz pa sem odvrnil: ›Gospod, saj dobro vedo, da sem zapiral tiste, ki verujejo vate, in jih dal po shodnicah pretepati. 20 In ko je bila prelita kri tvojega pričevalca Štefana, sem bil tudi jaz zraven. Odobraval sem njihovo početje in varoval oblačila njegovih ubijalcev.‹ 21 Gospod pa mi je rekel: ›Pojdi, poslal te bom daleč med pogane!‹«

Kaj, če se Pavel ne bi odločil moliti tistega dne? Kako bi ga lahko Gospod posvaril naj nemudoma zapusti Jeruzalem?

Dejanja 3 (Določena ura molitve: ob devetih – to je ob 15h)
1 Peter in Janez sta šla ob deveti uri molit v tempelj. 2 Prinesli so moža, ki je bil od rojstva hrom. Vsak dan so ga polagali pred tempeljska vrata, ki se imenujejo Lepa, da bi prosil vbogajme tiste, ki so prihajali v tempelj. 3 Ko je mož videl, da nameravata Peter in Janez stopiti v tempelj, ju je prosil miloščine. 4 Peter in Janez sta se zazrla vanj in Peter je rekel: »Poglej naju!« 5 Mož ju je napeto gledal, če bo kaj dobil. 6 Peter pa je rekel: »Srebra in zlata nimam, dam ti pa, kar imam: v imenu Jezusa Kristusa Nazarečana, hôdi!« 7 In prijel ga je za desno roko in ga dvignil. V hipu so se mu utrdila stopala in gležnji. 8 Skočil je pokonci, čvrsto stal in hodil. Šel je z njima v tempelj in hodil okoli, poskakoval in hvalil Boga.

Gospod je vedel kje se bosta Peter in Janez nahajala ob določeni uri tistega dne in ju je lahko uporabil za ozdravitev hromega. Molitev!!!
Živimo v času, ko si želimo instantne rezultate. Mnogokrat je tako: spregovorimo Božjo Besedo v veri in se zgodi! Velikokrat pa naletimo na odpor. Zdi se, da se okoliščine »nočejo« spremeniti! Ne pozabimo na vztrajno molitev. Jezus je čakal 3 dni preden je obudil Lazarja…čakajmo na Gospodove direkcije, ki jih bomo dobili po molitvi!

Božja Beseda pravi v Jakobu 5: 15-18 »In molitev vere (Tj. molitev, ki izhaja iz vere) bo rešila (Ali ozdravila) bolnika in Gospod ga bo okrepil (Db. dvignil, obudil); če je storil grehe, mu bodo odpuščeni. Zato izpovedujte grehe drug drugemu in molíte drug za drugega, da boste ozdravljeni. Veliko moč ima dejavna ( Ali udejanjana ali učinkovita ali neprestana ali goreča) molitev pravičnega. Elija je bil človek, ki je čutil kakor mi, toda ko je goreče molil, da ne bi deževalo, na zemlji ni deževalo tri leta in šest mesecev. Nato je spet molil in nebo je dalo dež in zemlja je rodila svoj sad.«

Elija je molil in NI DEŽEVALO. Elija je spet molil in JE DEŽEVALO.

Pomembno! ČE OBSTAJA DEJAVNA, UČINKOVITA, GOREČA MOLITEV PRAVIČNEGA, POTEM OBSTAJA TUDI NE-DEJAVNA, BE-UČINKOVITA, NE-GOREČA MOLITEV PRAVIČNEGA!

Naše molitve morajo biti specifične (Elija - molitev za dež), osredotočene.

1. Kraljev 17 (Primer Elijeve goreče, dejavne molitve)
1 Elija, Tišbéjec izmed naseljencev v Gileádu, je rekel Ahábu: »Kakor živi GOSPOD, Izraelov Bog, pred katerim stojim ( v čigar službi sem): ta leta ne bo ne rose ne dežja, razen na mojo besedo.«

- »pred katerim stojim ( v čigar službi sem)« ELIJEV OSEBNO ODNOS Z GOSPODOM.
- »razen na mojo besedo« AVTORITETA, KI BAZIRA NA OSEBNEM ODNOSZ Z GOSPODOM, KJER MOJA BESEDA POMENI BOŽJO BESEDO, SAJ SEM JO PREJEL OD GOSPODA!

1. Kraljev 18 (nadaljevanje)
1 Veliko dni zatem, v tretjem letu, se je Eliju zgodila GOSPODOVA beseda, rekoč: »Pojdi, pokaži se Ahábu; poslal bom namreč dež na zemljo.«

- Gospod obljublja, da bo poslal dež!

41 Elija je nato rekel Ahábu: »Pojdi gor, jej in pij, kajti že se sliši šumenje dežja!«


- Elija je izpolnil Božje navodilo. Odšel je k Ahabu in napovedal, da bo Gospod poslal dež. ALI JE BILA S TEM ELIJEVA NALOGA OPRAVLJENA???

42 In Aháb je šel jest in pit. Elija pa se je povzpel proti vrhu Karmela, pokleknil na tla in del obraz med kolena. 43 Potem je rekel služabniku: »Pojdi gor in poglej proti morju!« Šel je, pogledal in rekel: »Nič ni.« Rekel je: »Vrni se, sedemkrat!« 44 Ko je bilo sedmič, je rekel: »Glej, oblaček, majhen kakor moška dlan, vstaja iz morja.« Oni je rekel: »Pojdi gor, sporoči Ahábu: ›Zaprezi in se odpelji, da te ne zaustavi dež!‹« 45 Kakor bi trenil, se je nebo stemnilo zaradi oblakov in vetra in ulila se je ploha.

Elija je izpolnil VSE, kar mu je Gospod naročil! Kaj pa je sledilo?? Povzpel se je na vrh Karmela, pokleknil na tla in dal obraz med kolena: Elija je goreče molil!! (Jakob

5). Molil je 7-krat!! Šele sedmič se je pojavil oblaček, majhen kakor moška dlan.

Elija je torej:
- imel obljubo Božje Besede
- Božjo obljubo razglasil z usti
- goreče molil!!! Molil je, dokler ni videl manifestacije obljube, ki jo je Gospod dal.

VIDIMO, DA GOREČA, DEJAVNA MOLITEV MOLI ZA MANIFESTACIJO BOŽJE OBLJUBE, TOREJ TEGA, KAR JE GOSPOD ŽE SPREGOVORIL-BOŽJA BESEDA.
Marsikdaj pa naletimo na prepreke, na odpor!

Matej 11: 12 »Od dni Janeza Krstnika do zdaj si nebeško kraljestvo s silo utira pot in močni ga osvajajo. (Ali se nebeškemu kraljestvu dela sila in nasilneži ga ugrabljajo.« NAPAČNI PREVOD!!!)
Pravilni prevodi:
»And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffereth (ALLOWS) violence, and the violent take it by force.«
- King James Version (Cambridge Edition)
"And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven ALLOWS violence, and violent take it by force."

TO ALLOWE: DOPUŠČATI, ODOBRAVATI, ODOBRITI
VIOLENCE: SILOVITOST, DEJANJE Z MOČJO, AGRESIVNO DEJANJE. Torej, storiti vse, kar je v človeški moči (brez rušenja zakona) za dosego cilja.


Takšno je Jezusovo učenje Mateja 11:12: Od dni Janeza Krstnika do zdaj Nebeško Kraljestvo dopušča, odobrava agresivna dejanja, dejanja z močjo in le učinkoviti in močni ga lahko ustanavljajo, osnujejo z napadi. ("And from the days of John the Baptist until now the Kingdom of Heaven ALLOWS forceful aggression, and the forceful establish it by aggression." )

Tudi apostoli so se držali teh principov:
> niso jih mogli utišati, da ne bi razglašali Jezusa
> niso prenehali z oznanjevanjem tudi, ko so jim grozili s tepeži in zapori
> niso jih utišali, ko so jih dajali v zapore; tudi grožnje s smrtjo so zaničevali
> niso jih utišali tudi, ko so jih javno morili

Mnoge so bičali, zapirali, kamenjali, pretepali, mučili in prelivali njihovo kri. Jezusovi sledilci so ustanavljali Božje Kraljestvo s svojimi agresivnimi, močnimi akcijami oznanjanja Božjega Kraljestva in izvrševanjem Kristusovih zapovedi! Tudi mi danes smo poklicani k takšnim dejanjem!!! Na žalost pa današnji kristjani počnejo ravno nasprotno. Tako se ustvarjajo mnoge generacije slabotnih, boječih, pomehkuženih krščanskih voditeljev! »Vse je Božja volja in vse služi na dobro…« (NAPAČNO!!!) Kje pa ima mesto upiranje Satanu: »Podvrzite se torej Bogu, hudiču pa se uprite in bo od vas pobegnil.« (Jakob 4:7) in molitev Oče naša: »Zgôdi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji.« (Matej 6), če je vse, kar se dogaja Božja volja…

Marko 11:
23 Resnično, povem vam: Kdor bo rekel tej gori: ›Vzdigni se in se vrzi v morje‹ in ne bo dvomil v svojem srcu, temveč verjel, da se bo zgodilo, kar pravi, se mu bo zgodilo. 24 Zato vam pravim: Za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste že prejeli ( da prejemate), in se vam bo zgodilo.

Torej:
1) izjavljanje, razglašanje Božje obljube z vero
2) molitev, prošnje

Božja Beseda nas poziva k večji odločnosti, agresivnosti, gorečnosti!!! Vsak odpor moramo z Gospodom zlomiti! Kristjani pa tega ne počnejo in se rajši zatečejo k teologiji: »Gospod ima vse pod svojo kontrolo«, »Nihče ni kriv-teologijo«. TO UBIJA!!! GOSPOD NAM JE DAL SVOJO MOČ, KI NIMA OMEJITEV, DA BI LAHKO UDEJANJALI BOŽJE OBLJUBE. PREVZAMIMO ODGOVORNOST IN MANIFESTIRAJMO BOŽJO VOLJO NA ZEMLJI!

Vrste molitev:
1) MOLITEV STRINJANJA
Matej 18: 19 »Resnično, povem vam tudi: Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri koli prošnji, ju bo uslišal moj Oče (se jima bo zgodilo od mojega Očeta), ki je v nebesih.«

2) MOLITEV VERE
Marko 11: 23 »Resnično, povem vam: Kdor bo rekel tej gori: ›Vzdigni se in se vrzi v morje‹ in ne bo dvomil v svojem srcu, temveč verjel, da se bo zgodilo, kar pravi, se mu bo zgodilo. 24 Zato vam pravim: Za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste že prejeli ( da prejemate), in se vam bo zgodilo.« (verjeti moramo PREDEN vidimo rezultat!!)

3) MOLITEV POSVETITVE IN BLAGOSLOVITVE
Luka 22:41-42 »Sam pa se je oddaljil od njih približno za lučaj kamna. Padel je na kolena in molil: »Oče, če hočeš, daj, da gre ta kelih mimo mene, toda ne moja volja, ampak tvoja naj se zgodi.« (to molitev molimo le takrat, ko ne poznamo Božje volje ali ko izbiramo med dvema možnostma, ki se zdita obe enako pravilni ali duhovni.)

4. MOLITEV SLAVLJENJA IN ČAŠČENJA
Janez 11:41 »Odstranili so torej kamen; Jezus pa je vzdignil oči in rekel: »Oče, zahvaljujem se ti, ker si me uslišal.«
Luka 18:43 »In pri priči je (slepi) spregledal. Šel je za njim in slavil Boga. Vse ljudstvo, ki je to videlo, je hvalilo Boga.« (pri tem tipu molitve Gospoda ničesar specifično ne prosimo, temveč se Mu le zahvaljujemo za vse blagoslove in milost. Zahvala naj bi se nahajala tudi na koncu drugih vrst molitve! Filipljanom 4:6 »Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, z zahvaljevanjem.«


5. POSREDNIŠKA MOLITEV
Efežanom 1:15-18 »Slišal sem o vaši veri v Gospoda Jezusa in ljubezni do vseh svetih. 16 Zaradi tega se ne neham zahvaljevati za vas in se vas spominjati v svojih molitvah, 17 da bi vam Bog našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče veličastva, dal duha modrosti in razodetja, v spoznanju njega, 18 in razsvetljene oči srca, da bi vedeli, v kakšno upanje vas je poklical, kako bogato je veličastvo njegove dediščine v svetih.« (tukaj molimo za drugega, ki morda ni sam zmožen molitve. Lahko je na drogah, razumsko zmeden z demonskimi nauki ali pa je tako bolan, da sam ne zmore moliti.)
Filipljanom 1:3-5 »Zahvaljujem se svojemu Bogu, kadar koli se vas spominjam, in v sleherni svoji molitvi zmeraj z veseljem molim za vas vse zaradi vašega občestva v evangeliju od prvega dne do zdaj.«

6. MOLITEV VEZANJA IN RAZVEZANJA
Matej 18:18-19 »Resnično, povem vam: Kar koli boste zavezali na zemlji, bo (bo že) zavezano v nebesih, in kar koli boste razvezali na zemlji, bo ( bo že) razvezano v nebesih. Resnično, povem vam tudi: Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri koli prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih.« (vezanje umazanih duhov v življenjih ljudi in razvezovanje angelskih duhov je učinkovito le na področjih, kjer nam je Gospod že v naprej obljubil rezultate in uspeh. Stvar mora najprej biti potrjena v nebesih, da se lahko zgodi na zemlji)

7. MOLITEV SKLICEVANJA SE NA KRISTUSOVO KRI ZA:
a) ODPUŠČANJE GREHOV
Matej 26:28 “To je namreč moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge v odpuščanje grehov. «
Efežanom 1:7 »V njem, po njegovi krvi imamo odkupitev, odpuščanje prestopkov po bogastvu njegove milosti.«


b) OSVOBODITEV
Hebrejcem 2:14 “Ker pa so otroci deležni krvi in mesa, je prav tako tudi on privzel oboje, da bi s smrtjo onemogočil tistega, ki je imel smrtonosno oblast, to je hudiča.«
1. Janez 3:8 »Božji Sin pa se je razodel prav zato, da bi uničil hudičeva dela.«
Razodetje 12:11 »Toda oni so ga premagali zaradi krvi Jagnjeta in zaradi besede svojega pričevanja, saj niso ljubili svojega življenja vse do smrti.«


c) ZAŠČITO
Exodus 12:21-24 “Mojzes je poklical vse Izraelove starešine in jim rekel: »Pojdite in si priskrbite živali za svoje družine ter zakoljite pashalno jagnje! Vzemite šop hizopa in ga pomočite v kri v skledi in z njo pomažite naddurje in podboja! Nobeden izmed vas naj do jutra ne hodi ven skozi vrata svoje hiše. GOSPOD pojde mimo, da udari Egipt. Ko bo videl kri na naddurju in na podbojih, pojde GOSPOD mimo vrat in ne bo pustil, da bi Pokončevalecm vstopal v vaše hiše in pobijal. 24 Izpolnjujte to kot zakon zase in za svoje sinove na veke!«
1. Korinčanom 5:7 »Postrgajte stari kvas, da boste novo testo, ker ste nekvašeni. Kristus, naše pashalno jagnje, je bil namreč žrtvovan.«

 

Spoznajte nas    Iz Božje besede    Odgovori na vprašanja    Dogodki    Multimedija    Delavnice in srečanja     Prva stran    replica watches    replica handbags


ljubezen prijateljstvo razumevanje čustvovanje svetovanje droge Jezus Bog