Jezus Kristus: Resnično, resnično, povem vam: Kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje in ne pride v obsodbo, temveč je prestopil iz smrti v življenje.
(Janez 5: 24)
     

 


Pomen Božje milosti

Mnogi učijo, da milost preprosto pomeni Božjo nezasluženo naklonjenost / ljubeznivost. Pravijo, da drži formula: milost + nič. V resnici pa gre za dosti globlji pomen.
Milost ne pomeni samo tega, kar je Jezus storil za nas na lesu križa, temveč tudi to, da nam je Bog poslal Svetega Duha, ki nas usposablja in nam daje MOČ, da premagamo greh. In premagati ga moramo!

Efežanom 5
- nečistovanje, nečistost, lakomnost pa naj se med vami niti ne imenuje
- kvantanje in nespametno ali prostaško govorjenje
- ne sodelujte pri jalovih delih teme, marveč jih obsojajte / ovrzite.
- skrbno torej pazíte, kako živite, ne kot nemodri, ampak kot modri.
- skrbno izrabljajte čas / vsako priložnost.
- ne bodite nerazumni, ampak spoznajte, kaj je Gospodova volja.
- ne opijanjajte se z vinom, v čemer je razbrzdanost, temveč naj vas napolnjuje Duh
- žene-možem: podrejajte se drug drugemu
- možje, ljubíte svoje žene

Galačanom 5
Dela mesa: nečistovanje, nečistost, razuzdanost, malikovanje, čaranje, sovraštva, prepirljivost, ljubosumnost, jeze, častihlepnosti, razprtije, strankarstva, nevoščljivosti, umori, pijančevanja, žretja in kar je še takega. Glede tega vas vnaprej opozarjam, kakor sem vas že opozoril: tisti, ki počenjajo takšne stvari, ne bodo podedovali Božjega kraljestva.

Razodetje 3
»Angelu Cerkve v Sardah piši:
›To govori on, ki ima sedem Božjih duhov in sedem zvezd. Vem za tvoja dela: imaš ime, da si živ, a si mrtev. 2 Zbúdi se in okrêpi, kar je še ostalo in je na tem, da umre, saj nisem našel, da bi bila tvoja dela dopolnjena pred mojim Bogom. 3 Spomni se torej, kako si prejel in slišal, dŕži se tega in se spreobrni. Če pa se ne zbudiš, pridem kakor tat in nič ne boš vedel, katero uro pridem k tebi / nadte. 5 Kdor zmaga, bo tako oblečen v bela oblačila. Njegovega imena ne bom izbrisal iz knjige življenja, ampak ga bom priznal pred svojim Očetom in pred njegovimi angeli. 6 Kdor ima uho, naj prisluhne, kaj govori Duh Cerkvam.‹«


Sporočilo Laodikeji
15 Vem za tvoja dela, da nisi ne mrzel ne vroč. O, ko bi le bil mrzel ali vroč! 16 Ker pa nisi ne vroč ne mrzel, ampak mlačen, sem pred tem, da te izpljunem iz svojih ust. 17 Praviš: premožen sem, obogatel sem in ničesar ne potrebujem. Ne zavedaš se, da si siromak in bednež, ubog, slep in nag. 18 Svetujem ti, da kupiš od mene zlata, v ognju prečiščenega, tako da obogatiš, in belih oblačil, da se pokriješ in se ne pokaže sramota tvoje golote, ter mazila, da si natreš oči in spregledaš. 19 Jaz karam in vzgajam vse, ki jih ljubim: bodi torej goreč in se spreobrni. 20 Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj. 21 Kdor zmaga, mu bom dal, da sede z menoj na moj prestol, kakor sem tudi sam zmagal in sédel s svojim Očetom na njegov prestol. 22 Kdor ima uho, naj prisluhne, kaj govori Duh Cerkvam.‹«

Titu 3
Opozarjaj jih, naj bodo:
- vladarjem in oblastem podrejeni, pokorni in pripravljeni za vsako dobro delo.
- naj nikogar ne preklinjajo, naj ne bodo prepirljivi, ampak prijazni; izkazujejo naj kar največjo krotkost vsem ljudem.
- ogibaj pa se nespametnih razprav, rodovnikov, prepirov in pričkanj glede postave. Vse to nič ne koristi in je prazno.
- človeka, ki povzroča razkole, se po prvem in drugem svarilu ogiblji, 11 saj veš, da je iztiril in da greši. Tak se je sam obsodil.

MILOST = VZGOJITELJICA

»Razodela se je namreč Božja milost, ki rešuje vse ljudi. Vzgaja nas, naj se odpovemo brezbožnosti in posvetnim poželenjem ter razumno, pravično in res pobožno živimo v sedanjem veku, ko pričakujemo, da se bosta uresničila blaženo upanje in pojavitev slave vélikega Boga in našega odrešenika Jezusa Kristusa, ki je dal sam sebe za nas, da bi nas odkupil iz vse nepostavnosti in nas zase očistil kot lastno ljudstvo, ki je vneto za dobra dela.« (Tit 2:11-14).

Moramo biti pozorni, da milosti ne jemljemo kot abstraktno kvaliteto. Gre namreč za aktivni osebni princip, ki se kaže v vseh naših dejanjih do ljudi, s katerimi smo obkroženi. V številnih primerih iz Nove zaveze milost pomeni Božje nezasluženo delovanje v srcih ljudi po Svetem Duhu.

»In Beseda je postala meso in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice. Janez je pričeval o njej in klical: »To je bil tisti, o katerem sem rekel: Kateri pride za menoj, je pred menoj, ker je bil prej kakor jaz.« Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. Postava je bila namreč dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Bog / Sin, ki biva v Očetovem naročju, on je razložil.« Janez 1:14-18

V nasprotju s vsesplošnim razumevanjem milosti, CHARIS ne pomeni najprej božanske lastnosti ali ljubezni, ki je zastonj. NAJVEČKRAT POMENI MOČ REŠITVE, KI SE IZRAŽA V SPECIFIČNIH DAROVIH, DEJANJIH. GRE ZA CELOTNO BOŽJE MILOSTNO DELOVANJE.

Milost in Sveti Duh prepletata:
Rimljanom 6:14 »Kajti greh ne bo več gospodoval nad vami, saj niste pod postavo, ampak pod milostjo.«
Galačanom 5:18 »Toda če se daste voditi Duhu, niste pod postavo.»

V Svetem Pismu je beseda MILOST uporabljena za različne pomene:
1. Grška beseda CHARIS (χαρις) je v Novi Zavezi več kot 170-krat prevedena kot MILOST. V posvetni ali biblijski grščini vseh časovnih obdobij pa je pogosto uporabljena tudi za izražanje različnih pomenov:

a) prijetni zunanji videz ali obnašanje (ljubkost, milina)

Luka 4:22 » Vsi so zanj pričevali, čudili so se besedam milosti, ki so prihajale iz njegovih ust, in govorili: »Ali ni to Jožefov sin?«

Kološanom 4:6 » Vaše govorjenje naj bo zmeraj ljubeznivo/v milosti, začinjeno s soljo, da boste vedeli, kako morate odgovarjati komur koli.«


b) označuje določeno osebo, ki ji je dana naklonjenost
Luka 2:52 »Jezus pa je napredoval v modrosti, rasti in milosti pri Bogu in pri ljudeh.«

c) prebujanje čustev osebe, katera je prejemnica te naklonjenosti
Rimljanom 6:17 »Zahvalímo se Bogu, ker ste bili sužnji greha, pa ste iz srca postali pokorni podobi nauka, ki vam je bil posredovan.«

d) lahko pomeni samo dejanje, po katerem je milost (dobrota, prijaznost, milina) izražena=DAR
1. Korinčanom 16:3 »Ko pa pridem, bom tiste, ki jih boste izbrali, s pismom poslal, da bodo odnesli vaše darove v Jeruzalem.«

1. Korinčanom 8:19 »Pa ne le to. Cerkve so nam ga tudi izvolile za sopotnika pri tem delu milosti, ki mu služimo Gospodu samemu v čast in zaradi svoje dobre volje.«


e) charis razširjena kot lastnost službe v cerkvi
Efežanom 4:7-8 » Vsakomur izmed nas pa je bila dana milost po meri Kristusovega daru. Zato je rečeno:Povzpel se je na višavo, ujete peljal ujetnike, dal je darove ljudem.«

Rimljanom 1:5 »po katerem smo prejeli milost in apostolstvo, da bi zaradi njegovega imena pripeljali vse narode k poslušnosti vere.«

Rimljanom 12:3 »Sicer pa naročam po milosti, ki mi je dana, vsakomur izmed vas: ne imejte visokih misli, saj je to v nasprotju s tem, kar je treba misliti, ampak mislite na to, da boste premišljeni; vsak pač po meri vere, ki mu jo je Bog dal.«

Rimljanom 15:15-16 »Vendar sem vam ponekod napisal nekoliko drzneje, da bi vas spomnil na to, kar že veste; to pa v môči milosti, ki mi jo je dal Bog, 16 da bi bil služabnik Kristusa Jezusa med pogani in opravljal duhovniško službo za Božji evangelij, da bi tako pogani postali Bogu prijetna daritev, posvečena v Svetem Duhu.«

1. Korinčanom 3:10 »Po Božji milosti, ki mi je bila dana, sem kot moder gradbenik položil temelj, drug pa zida naprej. Vsak pa naj gleda, kako zida naprej.«

Efežanom 3:2,7 » mislim, da ste slišali za načrt Božje milosti, ki mi je bila dana za vas. 7 katerega služabnik sem postal po daru Božje milosti, ki mi je bila dana po delovanju njegove moči.«


f) milost kot beseda spoznanja
1. Korinčanom 1:4-7 »Vedno se za vas zahvaljujem svojemu Bogu za Božjo milost, ki vam je bila dana v Kristusu Jezusu, kajti v njem ste vsestransko obogateli v vsej besedi in v vsem spoznanju. Pričevanje o Kristusu se je namreč med vami utrdilo, tako da vi, ki pričakujete razodetje našega Gospoda Jezusa Kristusa, ne pogrešate nobenega daru milosti.«

g) milost, ki razodeva nebeške blagoslove, milost sedanjega življenja
1. Peter 1:13 » Zato opašite ledja svojega razuma, trezni bodite, popolnoma naslonite upanje na milost, ki vam je / BO prinesena v razodetju Jezusa Kristusa.«

1. Peter 3:7 »Prav tako možje! Z razumevanjem živite s svojimi ženami, v časti jih imejte kot nežnejša bitja / krhkejše posode, saj so skupaj z vami tudi one deležne milosti življenja. Tako ne bo vašim molitvam nič v napoto.«

2. MILOST KOT MOČ / milost kot Božja naklonjenost, ki pa NE MORE BITI SPREJETA PREKO ČLOVEŠKE NEAKTIVNOSTI!!!

1. Korinčanom 15:10 » Po Božji milosti pa sem to, kar sem, in njegova milost, ki mi je bila dana, ni postala prazna. Nasprotno, bolj kakor oni vsi sem se trudil, pa ne jaz, ampak Božja milost, ki je z menoj.«

2. Korinčanom 12:9 »a mi je rekel: »Dovolj ti je moja milost. Moč se dopolnjuje v slabotnosti.« Zato se bom zelo rad ponašal s svojimi slabotnostmi, da bi se v meni utaborila Kristusova moč.«

2. Timoteju 2:1 »Zato pa, moj otrok, bodi močan v milosti / utrjen v milosti, ki je v Kristusu Jezusu.«

1. Peter 4:10 » Kot dobri oskrbniki mnogotere Božje milosti strezite drug drugemu z milostnim darom, kakor ga je kdo prejel.«


POLNI MILOSTI IN MOČI=POLNI SVETEGA DUHA

Dejanja 6:5,8 »Množica je predlog soglasno sprejela. Izvolili so Štefana, moža, ki je bil poln vere in Svetega Duha, Filipa, Prohorja, Nikánorja, Timona, Parmenája in Nikolaja, spreobrnjenca in priseljenca iz Antiohije. Štefan pa je bil poln milosti in moči in je delal velike čudeže in znamenja med ljudmi.«

Efežanom 4:7-13 »Vsakomur izmed nas pa je bila dana milost po meri Kristusovega daru. Zato je rečeno:Povzpel se je na višavo, ujete peljal ujetnike,dal je darove ljudem. Kaj pa pomeni beseda Povzpel se je, če ne to, da se je prej spustil v spodnje kraje zemlje? On, ki se je spustil, je isti, ki se je vzdignil čez vsa nebesa, da bi napolnil vse. In on je dal, da so nekateri apostoli, drugi preroki, spet drugi evangelisti, spet drugi pastirji in učitelji, da se sveti usposobijo za delo služenja, za izgrajevanje Kristusovega telesa, dokler vsi ne pridemo do edinosti vere in do spoznanja Božjega Sina, do popolnega človeka, do mere doraslosti Kristusove polnosti.«

1. Korinčanom 12:4-11 »Različni so milostni darovi, Duh pa je isti. Različne so službe, Gospod pa je isti. Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. Vsakomur se daje razkritje Duha v korist vseh. Enemu je po Duhu dana beseda modrosti, drugemu v skladu z istim Duhom beseda spoznanja. Drugemu vera po istem Duhu, drugemu po istem Duhu milostni darovi ozdravljanja, drugemu delovanje čudežnih moči, drugemu prerokovanje, drugemu razločevanja duhov, drugemu raznovrstni jeziki, drugemu razlaganje jezikov. Vse to pa uresničuje en in isti Duh, ki deli vsakemu posebej, kakor hoče.«


DUH MILOSTI

Hebrejcem 10:29 »Kaj mislite, koliko hujšo kazen bo zaslužil šele tisti, ki potepta Božjega Sina, tisti, ki ima za navadno tisto kri zaveze, s katero je bil posvečen, tisti, ki zasramuje Duha milosti?«

Zaharija 12:10 »Nad Davidovo hišo in prebivalce Jeruzalema pa bom razlil duha naklonjenosti in prošenj / DUHA MILIH PROŠENJ. Ozirali se bodo name, na tistega, ki so ga prebodli, in žalovali bodo za njim, kakor žalujejo za edincem, in bridko bodo jokali, kakor jočejo za prvorojencem.«


3. MILOST PRI OPRAVIČEVANJU (nezaslužena naklonjenost)

Luka 2:40 »Otrok pa je rastel in se krepil. Bil je vedno bolj poln modrosti in Božja milost je bila z njim.«

Luka 1:30 »Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu.«

Dejanja 7:46 »(David), ki je našel milost pred Bogom in prosil, da bi našel bivališče Bogu Jakobovemu.«

Hebrejcem 4:16 » Bližajmo se torej z zaupnostjo prestolu milosti, da bomo dosegli usmiljenje in našli milost, ki nam bo v pravem trenutku pomagala.«

Hebrejcem 12:15, 28 »Pazite, da nihče ne ostane brez Božje milosti, da ne bo pognala nobena grenka korenina, ki bi povzročila zmedo in bi se z njo mnogi omadeževali. Ker torej prejemamo neomajno kraljestvo, bodimo hvaležni in tako Bogu s spoštovanjem in strahom služimo, kakor je njemu všeč.«

Rimljanom 11:5-6 »Prav tako tudi v sedanjem času obstaja ostanek, odbran po milosti. 6 Če pa je po milosti, ni več po delih, sicer milost ne bi bila več milost.«

Rimljanom 4:1-5 »Kaj bomo torej rekli, da je dosegel Abraham, naš praoče, po mesu? Če je bil namreč Abraham opravičen po delih, se ima s čim ponašati. Vendar ne pred Bogom. Kaj namreč pravi Pismo? Abraham je verjel Bogu in to mu je bilo štetov pravičnost. Kdor dela, temu se plačilo ne daje po milosti, ampak kot dolžno izplačilo. Kdor pa ne opravlja del, ampak veruje v tistega, ki opravičuje brezbožneža, temu se njegova vera šteje v pravičnost.«

Rimljanom 6:1 »Kaj bomo torej rekli? Naj vztrajamo v grehu, da se pomnoži milost?«

Rimljanom 3:23-24 »Saj so vsi grešili in so brez Božje slave, 24 opravičeni pa so zastonj po njegovi milosti, prek odkupitve v Kristusu Jezusu.«

Galačanom 2.19-21 »Dejansko sem po postavi odmrl postavi, da bi živel Bogu. Skupaj s Kristusom sem križan; ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Kolikor pa zdaj živim v mesu, živim v veri v Božjega Sina, ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe. Ne zametujem Božje milosti; kajti če je pravičnost po postavi, potem je Kristus umrl zaman.«

Efežanom 2:5-10 »Čeprav smo bili zaradi prestopkov mrtvi, skupaj s Kristusom oživil – po milosti ste bili namreč odrešeni – in z njim nas je obudil in nas posadil v nebesa v Kristusu Jezusu, da bi v prihajajočih vekih pokazal v svoji dobrosrčnosti do nas v Kristusu Jezusu čezmerno bogastvo svoje milosti. Z milostjo ste namreč odrešeni po veri, in to ni iz vas, ampak je Božji dar. Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil. Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela; zanje nas je Bog vnaprej pripravil, da bi v njih živeli.«


2. Timoteju 1:6-9 »Zato te opominjam, da znova razplameniš Božji milostni dar, ki je v tebi po polaganju mojih rok. Bog nam ni dal duha boječnosti, temveč duha moči, ljubezni in razumnosti. Nikar se torej ne sramuj pričevanja za našega Gospoda. Pa tudi mene, ki sem zaradi njega jetnik, se ne sramuj, ampak z menoj trpi za evangelij, oprt na Božjo moč. Bog nas je namreč odrešil in poklical s svetim klicem, ne zaradi naših del, temveč zaradi svojega sklepa in milosti, ki nam jo je pred večnimi časi podaril v Kristusu Jezusu.«

Galačanom 1:6 »Čudim se, da se od tistega, ki vas je poklical po Kristusovi milosti, tako hitro obračate k nekemu drugemu evangeliju.«

Titu 3:3-7 »Saj smo bili tudi mi nekoč neumni, nepokorni in v zablodah. Stregli smo najrazličnejšim poželenjem in nasladam. Živeli smo v hudobiji in nevoščljivosti. Neznosni smo bili in sovražili drug drugega. Ko pa sta se pojavili dobrota in človekoljubnost Boga, našega odrešenika, nas je rešil, a ne zaradi del pravičnosti, ki bi jih storili mi, marveč po svojem usmiljenju, s kopeljo prerojenja in prenovitve po Svetem Duhu. Tega je po našem odrešeniku Jezusu Kristusu obilno izlil na nas, da bi, opravičeni po njegovi milosti, postali dediči večnega življenja, v katero upamo.«

Galačanom 5:4-6 »Tisti, ki iščete opravičenje v postavi, nimate nič več skupnega s Kristusom: odpadli ste od milosti. Po Duhu, iz vere, pričakujemo upanje pravičnosti, saj v Kristusu Jezusu nič ne velja ne obreza ne neobreza, marveč vera, ki deluje po ljubezni.«

Janez 1:17 »Postava je bila namreč dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu.«

Dejanja 15: 8-11 »Bog, ki pozna srca, je to izpričal tako, da jim je dal Svetega Duha prav tako kakor nam. Nobene razlike ni naredil med nami in njimi, saj je z vero očistil njihova srca. Zakaj torej zdaj preizkušate Boga in hočete naložiti na tilnik učencev jarem, ki ga ne naši očetje ne mi nismo mogli nositi? Mi vendar verujemo, da smo po milosti Gospoda Jezusa odrešeni tako kakor oni.«

Hebrejcem 13:9 »Ne pustite, da bi vas zapeljevali različni tuji nauki. Zato je dobro okrepčati srce z milostjo, ne pa z jedmi. Te niso nič koristile tistim, ki so se glede njih držali predpisov.«


Juda 1:3-4 »Ljubi, ko sem se resno pripravljal, da bi vam pisal o našem skupnem odrešenju, se mi je zdelo potrebno, da vam pišem tole in vas opomnim: bojujte se za vero, ki je bila svetim izročena enkrat za vselej. Prikradlo se je namreč nekaj ljudi, ki so bili že davno zapisani tej obsodbi. To so brezbožneži, ki sprevračajo v razuzdanost milost našega Boga in zanikujejo našega edinega Gospodarja in Gospoda Jezusa Kristusa.«

4. POSEBNE RABE
2.Korinčanom 8,9
-8:9 »Saj vendar poznate milost našega Gospoda Jezusa Kristusa! Bogat je bil, pa je zaradi vas postal ubog, da bi vi obogateli po njegovem uboštvu.«
-9:8 »Bog pa vas more obilno obdariti z vsakršno milostjo, tako da boste v vsem vedno imeli vsega dovolj /in boste imeli izobilje za vsako dobro delo.«
-8:6-7 »In tako smo prosili Tita, naj pri vas to delo milosti tudi izpelje, kakor ga je bil že začel. No, kakor ste v vsem nadvse bogati – v veri, v besedi in spoznanju, v vsakršni gorečnosti in naši ljubezni, ki ste je deležni, tako se izkažite tudi v tem delu milosti.«
-8:1, 9:14 »Bratje, radi bi vam poročali o Božji milosti, ki je bila dana Cerkvam v Makedoniji. Pa še molili bodo za vas in hrepeneli po vas zaradi vsepresegajoče Božje milosti do vas.«


Rimljanom 5:1-2 »Ker smo torej opravičeni iz vere, živim v miru z Bogom po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem se nam je tudi po veri odprl dostop v to milost, v kateri stojimo in se ponašamo z upanjem na Božjo slavo.«

Dejanja 13:43 »Ko se je zbor razšel, je veliko Judov in pobožnih spreobrnjencev spremljalo Pavla in Barnaba. Ona dva pa sta se z njimi pogovarjala in jih spodbujala, naj vztrajajo v Božji milosti.«

Dejanja 14:3 »Kljub temu sta tam ostala precéj časa in pogumno pridigala z zaupanjem v Gospoda, ki je potrjeval besedo svoje milosti tako, da so se po njunih rokah dogajala znamenja in čudeži.«

Dejanja 20:24, 32 »Vendar mislim, da moje življenje ni omembe vredno, samo da dokončam svoj tek in dovršim službo, ki sem jo prejel od Gospoda Jezusa, da izpričam evangelij o Božji milosti. Zdaj pa vas izročam Bogu in besedi njegove milosti. On ima moč, da vas izgradi in vam zagotovi dediščino med vsemi posvečenimi.«


5. KRISTUSOVO UČENJE

Luka 6:32-34 »Če ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno priznanje vam gre? Saj tudi grešniki ljubijo tiste, ki njih ljubijo. Če namreč delate dobro tistim, ki delajo dobro vam, kakšno priznanje vam gre? Tudi grešniki delajo isto. In če posojate tistim, od katerih upate dobiti nazaj, kakšno priznanje vam gre? Tudi grešniki posojajo grešnikom, da prejmejo enako.«

POVZETEK:
Diskusija okoli biblijske doktrine milosti se mnogokrat napačno osredotoči le na njen posamični pomen in na podlagi tega poskuša interpretirati vse njene pomene.

- Napačno je trditi, da so ljudje opravičeni le po izlitju božanske svetosti v njih. (2.Korinčanom 12:9 »A mi je rekel: »Dovolj ti je moja milost. Moč se dopolnjuje v slabotnosti.« Zato se bom zelo rad ponašal s svojimi slabotnostmi, da bi se v meni utaborila Kristusova moč.« interpretira Rimljanom 3:23-24 »Saj so vsi grešili in so brez Božje slave, opravičeni pa so zastonj po njegovi milosti, prek odkupitve v Kristusu Jezusu.«)

- Drugi trdijo, da milost pomeni le Božjo naklonjenost.

Čeprav ne moremo postaviti stroge definicije milosti, lahko zagotovo najdemo konceptt, ki je skupen: VSE, KAR KRISTJAN JE IN IMA, JE EKSKLUZIVNO OSREDOTOČENO V BOGU PO KRISTUSU. BOŽJE KRALJESTVO JE REZERVIRANO ZA TISTE, KI POSTANEJO KAKOR MAJHNO OTROCI IN IMAJO SVOJE OČI UPERJENE V OČETA. V NJEGA IMAJO ZAUPANJE IN LE OD NJEGA PRIČAKUJEJO DOBROTE IN BLAGOSLOVE: OPRAVIČENJE, MOČ, …

 

Spoznajte nas    Iz Božje besede    Odgovori na vprašanja    Dogodki    Multimedija    Delavnice in srečanja     Prva stran    replica watches    replica handbags


ljubezen prijateljstvo razumevanje čustvovanje svetovanje droge Jezus Bog