Jezus Kristus: Resnično, resnično, povem vam: Kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje in ne pride v obsodbo, temveč je prestopil iz smrti v življenje.
(Janez 5: 24)
     

 


Sovražiti vse tisto, kar sovraži Gospod

Ko spoznamo Resnico Božje Besede, je težko ponovno zapasti v suženjstvo. Ključ do hoje v zdravju je močno sovraštvo do bolezni! Naučiti se moramo kaj vse sovraži Gospod.

Rimljanom 12:1-2
»Ker je torej Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje: darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev; to je vaše smiselno (razumno, duhovno) bogoslužje. In nikar se ne prilagajajte temu svetu (veku), ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je (kaj je Božja volja) dobro, njemu všečno in popolno.«


Kaj in kako mislimo določa pot našega življenja! Naša bitka se vrši v naših glavah-miselni svet in nato še čustva. Besede: poželenje-hrepenenje, ljubosumje, sovraštvo, jeza nimajo le mesenih konotacij, temveč so uporabljene tudi v pozitivnem-duhovnem pomenu.

Jakob 4: 4-5
»Prešuštnice, ali ne veste, da je prijateljstvo s svetom sovraštvo do Boga? Kdor hoče biti prijatelj sveta, postane Božji sovražnik. Ali mislite, da Pismo v prazno pravi: »Bog do ljubosumnosti hrepeni po Duhu, ki ga je naselil v nas. (ali duh, ki ga je (Bog) naselil v nas, hrepeni po ljubosumnosti.)«

Ljubosumnost – močna želja Duha, da bi bili oblikovani v Božji lik in ne v kalup tega sveta.

Galačanom 5:16-21
»Pravim torej: žívite v Duhu in nikakor ne boste stregli poželenju mesa. Kajti meso si želi, kar je zoper Duha, Duh pa, kar je zoper meso. Ta dva si namreč nasprotujeta, da ne bi delali tega, kar hočete. Toda če se daste voditi Duhu, niste pod postavo. Sicer pa so dela mesa očitna. To so: nečistovanje, nečistost, razuzdanost, malikovanje, čaranje, sovraštva, prepirljivost, ljubosumnost, jeze, častihlepnosti, razprtije, strankarstva, nevoščljivosti, pijančevanja, žretja in kar je še takega. Glede tega vas vnaprej opozarjam, kakor sem vas že opozoril: tisti, ki počenjajo takšne stvari, ne bodo podedovali Božjega kraljestva.«

Jakob 1: 19-20
»Zavedajte se, moji ljubi bratje, da mora biti vsak človek hiter za poslušanje, počasen za govorjenje, počasen za jezo, kajti človekova jeza ne uresničuje Božje pravičnosti.«

Efežanom 4: 26, 27
»Jezite se, a nikar ne grešite; sonce naj ne zaide nad vašo jezo in ne dajajte prostora hudiču.«

Lahko operiramo z meseno jezo, za katero se moramo skesati, vendar obstaja še Božja jeza, ki mora biti vedno aktivirana v naših srcih (sovražiti to, kar sovraži Bog). Če Božje jeze ni v nas, dajemo prostor Hudiču, saj se mu ne upiramo. Upirati pa se mu moramo!!! »Podvrzite se torej Bogu, hudiču pa se uprite in bo od vas pobegnil.« (Jakob 4:7).
Naša kultura, miselnost tega sveta, ekumensko gibanje pravijo: »BODIMO TOLERANTNI! BODIMO PRIJAZNI DRUG DO DRUGEGA!« Kaj pa Gospod pravi???

Psalm 97: 10a
»Vi, ki ljubite GOSPODA, sovražite hudo!«

Pregovori 8: 13
»Strah GOSPODOV sovraži hudobijo, prevzetnost, napuh, hudobno pot in hinavska usta sovražim.«

STRAH GOSPODOV JE GLOBOKO SPOŠTOVANJE IN LJUBEZEN DO BOGA, HKRATI PA SOVRAŠTVO DO HUDOBIJE, NAPUHA,…Gospod ljubi človeka, torej tudi mi ljubimo ljudi.

Janez 3: 16

»Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje.«

Kološanom 2: 13-15
»Skupaj z njim je oživil tudi vas, ko ste bili mrtvi zaradi prestopkov in zaradi neobrezanosti svojega mesa. Odpustil nam je vse grehe in izbrisal zadolžnico, ki se je s svojimi določbami glasila proti nam. Odstranil jo je iz naše srede in jo pribil na križ. Razorožil je vladarstva in oblasti ter jih javno izpostavil, ko je v njem slavil zmago nad njimi.«

Gospod je ljubezen, vendar sovraži zlo!

1. Janez 4: 8
»Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen.«

Pregovori 6: 16-19
»Šest reči sovraži GOSPOD, sedem se jih gnusi njegovi duši: prevzetne oči, lažniv jezik in roke, ki prelivajo nedolžno kri, srce, ki kuje zle naklepe, noge, ki se spuščajo v tek za hudobijo, kriva priča, ki govori laži, in kdor seje prepire med brate.«

Satan je oče LAŽI!

Janez 8: 44
»Vi pa ste od svojega očeta, hudiča, in hočete uresničevati njegove želje. On je bil od začetka morilec ljudi in ni obstal v resnici, ker v njem ni resnice. Kadar govori laž, govori iz svojega, ker je lažnivec in oče laži.«

Rimljanom 12: 9
»Ljubezen naj bo brez hinavščine. Odklanjajte zlo, oklepajte pa se dobrega.«

Vidimo, da moramo sovražiti zlo in ga odklanjati. S tem pa pridemo do direktne konfrontacije s kulturo, v kateri živimo. Ta imenuje dobro zlo in zlo imenuje dobro. ZLO NOSI PREOBLEKO DOBREGA IN TAKO PREDSTAVLJA PREIZKUŠNJO ZA ČLOVEKA! Božja Beseda nas opozarja, da bodo ljudje z zunanjo obliko pobožnosti, vendar brez moči!

2. Timoteju 3: 1-5
»Tole pa vedi, da bodo v poslednjih dneh nastopili hudi časi. Ljudje bodo namreč samoljubni, lakomni, bahavi, prevzetni, preklinjevalci, neposlušni staršem, nehvaležni in nesveti, brez srca, nespravljivi, obrekljivi, brez samoobvladovanja, divji, brez ljubezni do dobrega, izdajalski, predrzni, napihnjeni. Raje bodo imeli naslade kakor Boga, držali se bodo zunanje oblike pobožnosti, zanikali pa njeno moč. Tudi teh se izogiblji.«

»Biti prijazen« po formuli naše kulture ni sad Duha!

Galačanom 5: 22-24

»Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, 23 krotkost, samoobvladanje. Zoper te stvari(Ali Zoper takšne ljudi) ni postave.«

Biti »toleranten« pomeni v jeziku današnje kulture »ljubezen brez omejitev«. Vse, kar se človeku zdi prav, je prav. Ni norm, ni omejitev…gre le za čustva, ki človeku narekujejo dejanja. Do teh dejanj pa bi se naj sočlovek odzival s toleranco! NAPAČNO!!!

Izaija 59: 19
»So shall they fear the name of the LORD from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the LORD shall lift up a standard against him. »In bali se bodo GOSPODOVEGA imena od zahoda,od sončnega vzhoda njegovega veličastva, kajti prišel bo (sovražnik) kakor utesnjena reka, ki jo žene GOSPODOV dih (Gospodov Duh bo dvignil standard – pravilo nad njim«.

Kaj je Božji standard? To je Njegova Beseda!

Izaija 5: 20
»Gorje njim, ki hudemu pravijo dobro, dobremu pa húdo, ki temo delajo za luč, luč pa za temo, ki grenko delajo za sladko, sladko pa za grenko.« (2. Timoteju 3: 5-7)!!!

Gospod je vselej dober! Vendar ni vse, kar se zdi dobro Gospod!!! Takšnih ljudi se moramo izogibati in se jim ne smemo podvreči!
Kaj poslušamo: Božjo besedo ali glas kulture, v kateri živimo? Ta pravi, naj se ne konfrontiramo z drugače mislečimi…

1. Timoteju 4: 1
»Duh izrecno pravi, da bodo v poznejših časih nekateri odpadli od vere in se vdajali zavajajočim duhovom in naukom demonov.«

Nauk demonov je, da bolezen prihaja od Boga in da je Gospod oslavljen skozi bolezen! NAPAČNO! Kaj pravi Beseda Božja?

1. Janez 3: 8
»Kdor pa ravna grešno, je od hudiča, kajti hudič greši že od začetka. Božji Sin pa se je razodel prav zato, da bi uničil hudičeva dela.«

Dejanja 10: 38
»Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil s Svetim Duhom in z močjo; hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo, zakaj Bog je bil z njim.«

Janez 5: 19
»Jezus jim je tedaj odvrnil in jim govoril: »Resnično, resnično, povem vam: Sin ne more delati ničesar sam od sebe, ampak le to, kar vidi, da dela Oče; kar namreč dela on, dela enako tudi Sin.« (VIDIMO, DA BOLEZEN NI NIKOLI OD BOGA!)

Bog sovraži bolezen in tudi mi jo moramo sovražiti, saj gre za Hudičeva dela! Ne tolerirajmo tudi male bolezni, kot ne tudi malega suženjstva! Prej ali slej se malo razraste v veliko. Treba je poloviti male lisice, ki uničujejo vinograd..Nad vse ljubimo Božjo Besedo in jo izpolnjujmo!

Psalm 119: 162-165
»Veselim se tvojega izreka kakor kdo, ki najde velik plen. Laž sovražim in mrzim, tvojo postavo ljubim. Sedemkrat na dan te hvalim zaradi sodb tvoje pravičnosti. Velika je blaginja za tiste, ki ljubijo tvojo postavo, zanje ni nevarnosti, da bi se spotaknili.«

Ko se nekdo poslavlja, skrbno izbira besede, ki jih bo izrekel. Jezusove zadnje besede pa so bile sledeče:

Marko 16: 15-18
»Rekel jim je: »Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu! Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen. Tiste pa, ki bodo sprejeli vero, bodo spremljala ta znamenja: v mojem imenu bodo izganjali demone, govorili nove jezike, z rokami dvigali kače, in če bodo kaj strupenega izpili, jim ne bo škodovalo. Na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli.«

Če ne poznamo Resnice, bomo verjeli laži. V Resnici se nahaja moč vstalega Kristusa! V Njemu je zdravje za vsaki dan. Ko pride bolezen, ji ukažemo, da se v imenu Jezusa Kristusa odstrani!! (Marko 11: 22-24 »Jezus jim je odgovoril: »Imejte vero v Boga. Resnično, povem vam: Kdor bo rekel tej gori: ›Vzdigni se in se vrzi v morje‹ in ne bo dvomil v svojem srcu, temveč verjel, da se bo zgodilo, kar pravi, se mu bo zgodilo. Zato vam pravim: Za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste že prejeli, in se vam bo zgodilo.«). Ukažemo telesu, da nas mora ubogati, kot mi ubogamo in sledimo Jezusu! Po Njegovih ranah smo bili ozdravljeni! (1. Peter 2: 24 »Sam je na svojem telesu ponesel naše grehe na les, da bi mi grehom odmrli in živeli za pravičnost. Po njegovih ranah ste bili ozdravljeni.«).
Ne operirajmo z negativnim samo-pogovorom. Izjavljajmo le to, kar piše v Božji Besedi! Drugače razmišljajmo in prepoznajmo laž, ko pride. Ne tolerirajmo tistega, kar Gospod sovraži!!! Ljubezen sovraži vso zlo: greh, bolezen, revščino, vsako prekletstvo postave! Sovražimo rak! Bolezen prestavi človeka iz podobe Kristusa v podobo, ki je polomljena, poškodovana, brez slave in odličnosti.

Janez 10: 10
»Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju.«

Gospod želi, da se preobražamo v Kristusov lik. Prav zato je molitev Oče naš zelo relevantna!

Matej 6: 10-12
»Pridi tvoje kraljestvo. Zgôdi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh; in odpústi nam naše dolge, kakor smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom;«

Ali je bolezen na nebu? Ne! Božja volja je, da je tudi na zemlji ni! Znebimo se je v imenu Jezusa! Jezus je bil Božji. Ko je bilo potrebno, je z bičem izgnal preprodajalce iz templja. POMEMBNO!!! Stanje našega srca določila kako slišimo. Če smo polni laži, se bo Resnica kar odbila od nas in ne bo imela nobenega efekta!

Marko 4: 23-25
»Če ima kdo ušesa za poslušanje, naj posluša!« In govoril jim je: »Pazíte, kaj poslušate! S kakršno mero merite, s takšno se vam bo merilo in še navrglo se vam bo. Kdor namreč ima, se mu bo dalo, in kdor nima, se mu bo vzelo tudi to, kar ima.«

Ko pride Hudič z mislimi suženjstva, se mu uprimo! Zamenjajmo misli z Resnico Božje Besede! Verjemimo Besedi in se ji podvržimo, Hudiču in njegovim lažem pa se uprimo. Sovražimo bolezen, suženjstvo, revščino,…Bodimo sočutni do ljudi in jih z Božjo Besedo osvobajajmo, zdravimo. Ko bomo popolnoma verjeli Božji Besedi, se bo Božja moč začela pretakati iz nas.

Matej 10: 27
»Kar vam pravim v temi, povejte na svetlobi; in kar slišite na uho, oznanite na strehah.«

Vse je mogoče tistemu, ki veruje. Poglejmo na Abrahama!

Rimljanom 4: 18-21
»Na osnovi upanja je proti upanju veroval, da bo postal oče mnogih narodov, kakor je bilo rečeno: Takó bo s tvojim potomstvom. In vera se mu ni omajala, čeprav je videl, da mu je telo že zamrlo, saj je imel nekako sto let, in da je Sari naročje omrtvelo. Ob Božji obljubi ni podvomil v neveri, marveč se je v svoji veri še okrepil in izkazal čast Bogu, popolnoma prepričan, da more Bog to, kar je obljubil, tudi uresničiti.«

Gospod je za nas že VSE priskrbel! Ozdravljenje je naše! Vsaka obljuba je ja in amen za nas! Ni nam treba več čakati na Gospoda, kajti On čaka na nas! Zahvalimo se Mu, da smo že blagoslovljeni, da smo glava in ne rep, da je plačal ceno za naše ozdravljenje, da Božja Beseda deluje v nas z močjo, da odpušča vse naše grehe, ozdravlja vse naše bolezni, da nas nasičuje z dolgim življenjem, da se naša mladost obnavlja kot pri orlu…NE TOLERIRAJMO TISTEGA, KAR GOSPDO SOVRAŽI-BOLEZEN!

TEST: RESNICA / LAŽ

OBKROŽI PRAVILNI ODGOVOR IN GA ARGUMENTIRAJ NA PODLAGI BOŽJE BESEDE:


1.
a) NIKOLI NE VEŠ, ALI UMREŠ MLAD ALI STAR. NIČ NI GOTOVEGA….
b) SIGURNO JE NAPOČIL NJEGOV ČAS IN GA JE GOSPOD VZEL K SEBI….
c) ČE GOSPOD PREJ NE PRIDE, BOM UMRL V VISOKI, ZRELI STAROSTI.

2.
a) Z LETI MI MOČ JENJA. NI VEČ TAKO, KOT JE BILO NEKOČ….
b) RAD BI ŠE ŽIVEL, PA NE BI RAD BIL S TAROSTJO NA BREME DRUGEMU…
c) KAKOR BO MOJE DOLGO ŽIVLJENJE, TAKO MI BO GOSPOD TUDI OBNAVLJAL MOJO MOČ.

3.
a) GLAVOBOL JE PA ČISTO NORMALNA VSAKDANJA TEGOBA…
b) BLIŽA SE SEZONA GRIPE IN ANGINE. MORAM SE PRIPRAVITI, ČE BOM ZBOLEL …
c) GOSPODA SIGURNO NE ZANIMA TA IZPUŠČAJ. ZA TO BOM KAR SAM POSKRBEL. V LEKARNI IMAJO VELIKO ZDRAVIL..
d) GOSPOD OZDRAVLJA VSE MOJE BOLEZNI. TUDI GLAVOBOLE, ANGINE, GRIPE, IZPUŠČAJE, ..

4.
a) STAREJŠI SEM ŽE IN BOLIJO ME KOSTI. SKRBI ME, DA IMAM TISTO BOLEZEN..KAKO SE JI ŽE REČE?'
b) POSLUŠAM O TEM, KAKO SO ŽE MLADI LJUDJE BOLNI. TO JE GROZNO… KAR STRAH ME JE …
c) POSLUŠAM IN ŽIVIM PO GOSPODOVI BESEDI IN VEM, DA ONA POŽIVLJA IN ZDRAVI MOJE KOSTI IN DA JE SLADKA ZA MOJO DUŠO. TAKO GRE MOJI DUŠI DOBRO IN MOJE CELOTNO ZDRAVJE JE V RAZCVETU.

5.
a) TAKO SEM DEPRESIVEN. TELEVIZIJA IN ČASOPISI NE OBETAJO NIČ DOBREGA. VSE ME ŽE KAR BOLI …
b) ALI SI SLIŠAL, DA SI JE ONI NAREDIL SAMOMOR? TEGA NIHČE NI PRIČAKOVAL. SLIŠAL PA SEM, DA GA JE ŽENA VARALA …
c) MOJE VESELJE NI ODVISNO OD ŽIVLJENJSKIH OKOLIŠČIN. V VSEH OKOLIŠČINAH SEM SE NAUČIL BITI ZADOVOLJEN. VEDNO SE RAZVESELJUJEM V GOSPODU IN BOŽJE VESELJE JE VIR MOJEGA ZDRAVJA.

6.
a) POČUTIM SE UTRUJENEGA IN ONEMOGLEGA. NIČ ČUDNEGA, V SLUŽBI IMAM STRAŠEN PRITISK. KOMAJ ČAKAM DOPUST.
b) KUPIL SEM TE VITAMINE IN UPAM, DA SE BOM KMALU BOLJŠE POČUTIL. ZGUBIL SEM ŽE SKORAJ VSAKO UPANJE …
c) TUDI, KO SE POČUTIM IZČRPANEGA, GREM H GOSPODU V VERI, DA ME BO OKREPIL IN POŽIVIL. ON ME VEDNO REŠUJE, OBNAVLJA MOJO MOČ IN MI POVEČUJE VZDRŽLJIVOST. VERJAMEM, DA SEM Z GOSPODOM KOS VSAKI SITUACIJI!

7.
a) NISEM SIGUREN, ČE JE BOŽJA VOLJA, DA OZDRAVIM.
b) VERJAMEM, DA SE BO GOSPOD OSLAVIL SKOZI MOJO BOLEZEN IN DA SE BO KDO NA MOJEM POGREBU SPREOBRNIL.
c) VERJAMEM, DA JE JEZUS ODVZEL MOJE SLABOSTI IN BOLEZNI. ON OZDRAVLJA VSAKO MOJO BOLEZEN, KER JE ISTI VČERAJ, DANES IN NA VEKE! ON ŽELI, DA SEM ZDRAV IN ZAKON DUHA ME JE OSVOBODIL ZAKONA GREHA IN SMRTI! 52) Odvzel sem tvoje slabosti. (Matej 8:17)

8.
a) VČERAJ SMO IMELI V CERKVI ZADNJO VEČERJO. IMAM SICER ZAMERO DO DOTIČNEGA BRATA, VENDAR NISEM JAZ KRIV! ON BI SE MENI MORAL OPRAVIČITI!
b) ALI SI ŽE SLIŠAL ZA VSE, KAR JE TA BRAT STORIL? RESNIČNO GROZNO! MORAM ŠE DRUGIM POVEDATI, DA BOMO »MOLILI ZANJ« …(obrekovanje)
c) GOSPOD, ODSTRANI VSA MRTVA DELA OD MENE. ŽAL MI JE ZA VSE PREGREHE. GREM SE OPRAVIČITI BRATU, KER SEM GA PRIZADEJAL. OPROSTI MI GOSPOD, KESAM SE IN NE ŽELIM PONOVITI TE NAPAKE!

ODGOVORI IZ BOŽJE BESEDE:

1.
Pokopan boš v visoki starosti. (1. Mojzesova 15:15)
V grob pojdeš v zreli starosti, kakor spravljajo snope ob njihovem času. (Job 5:26)

2.
Kakor so tvoji dnevi, tako bo trajala tvoja moč. (5. Mojzesova 33:25)
Z dolgostjo dni te nasitim. (Psalm 91:16a)
Želim, da ti je dobro in da dolgo živiš na zemlji. (Efežanom 6:3)

3.
Jaz sem tvoj rešitelj: zdravje tvojega lica in tvoj Bog. (Psalm 43:5b)
Ozdravljam vse tvoje bolezni. (Psalm 103:3)

4.
Moja dobra novica poživlja tvoje kosti. (Pregovori 15:30)
Moji prijazni izreki so satovje medu, sladki za tvojo dušo in zdravi za tvoje kosti. (Pregovori 16: 24) Ljubi, želim, da bi ti šlo v vsem dobro in bi bil zdrav. (3. Janez 1:2)

5.
Moje veselje je tvoja moč. (Nehemija 8:10)
Veselo srce ti podarja zdravje. ( Pregovori 17:22)

6.
Okrepil te bom in te poživil. Tu sem, da te rešujem. (Izaija 38:16,20)
35) Omagujočemu dajem moč, onemoglemu povečujem vzdržljivost. (Izaija 40:29)
36) Obnovil bom tvojo moč. Okrepil te bom in ti pomagal. (Izaija 40:31; 41:10)

7.
Hočem, bodi očiščen! (Matej 8:3)
Odvzel sem tvoje slabosti. (Matej 8:17)
Odvzel sem tvoje bolezni. (Matej 8:17)
Vse ozdravim. Jaz, Jezus Kristus, sem isti, včeraj in danes in na veke. (Matej 12:15, Hebrejcem 13:8)
Kajti zakon Duha življenja v Meni te je osvobodil zakona greha in smrti. (Rimljanom 8:2) Ljubi, želim, da bi ti šlo v vsem dobro in bi bil zdrav. (3. Janez 1:2)

8.
Če boš pravilno razpoznaval Moje telo in sam sebe presojal, ne boš sojen, ne boš slaboten, bolehen in ne boš predčasno umrl. (1. Korinčanom 11:29-31)

 

Spoznajte nas    Iz Božje besede    Odgovori na vprašanja    Dogodki    Multimedija    Delavnice in srečanja     Prva stran    replica watches    replica handbags


ljubezen prijateljstvo razumevanje čustvovanje svetovanje droge Jezus Bog